Alle Service op één punt

Inkomen

Wanneer u geen inkomen (meer) heeft uit werk, zijn er tal van uitkeringen, allemaal met hun eigen afkorting. Hier proberen wij een zo volledig mogelijk overzicht te geven.

IOAW: U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u 50 jaar of ouder bent en werkloos. De IOAW-uitkering verschaft u en uw partner een inkomen dat ligt op (tenminste) het bijstandsniveau. Na afloop van uw WW-uitkering kunt u een beroep doen op de IOAW. Voor de IOAW gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAW hangt af van uw inkomen.

IVA: IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. Deze uitkering is bedoeld voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en weinig kans hebben op herstel. Zij zijn volledig arbeidsongeschikt als zij niet meer dan 20% van hun laatstverdiende loon kunnen verdienen.

WGA: De WGA is bedoeld voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Een WGA-uitkering vult de eigen inkomsten aan. Uitgangspunt van de regeling is dat de werknemer zoveel mogelijk aan het werk blijft.

WIA: De WIA regelt een uitkering als u na 2 jaar ziekte niet of minder kunt werken. Het gaat er in de WIA om wat u nog wel kunt. U gaat er altijd financieel op vooruit als u (gedeeltelijk) blijft werken. Wie volledig arbeidsongeschikt is en weinig kans heeft op herstel, krijgt ook een uitkering. De WIA vervangt de WAO.

WW: Als u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen. De overheid stelt wel een aantal voorwaarden. Zo moet u in de 36 weken voordat u werkloos werd, in minimaal 26 weken hebben gewerkt.

WWB: Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen als u in Nederland woont, niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien en niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. WWB is bedoeld om de periode tot u een baan vindt te overbruggen.

 

Begrippen die betrekkingen hebben op Zorg worden op de pagina Begrippen Zorg uitgelegd.


Bijbehorende bestand:


Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank