Alle Service op één punt

Handige links

Op deze pagina vindt u links naar verschillende handige websites.


Bijbehorende bestanden:


Bijbehorende links:

Bereken uw Recht op tegemoetkomingen en toeslagen
Gemeente De Ronde Venen - Officiële website van de gemeente
GroenWest - Officiële website van woningbouwvereniging GroenWest
Rabobank Rijn & Veenstromen - Officiële website van Rabobank Rijn & Veenstromen
alleszelf.nl - Informatie om langer zelfstandig te blijven wonen
Alzheimer Nederland - Informatie voor mensen met dementie en hun omgeving
De Buurtverbinding - Vraag en aanbod op lokaal niveau
De Rondevener werkt - Alle Rondeveense vacatures (ook stages en vrijwilligerswerk) op één website
Diaconaal platform De Ronde Venen - Voor aanvullende hulp aan inwoners van De Ronde Venen
DigiD - Voor uitleg over en het aanvragen en activeren van uw DigiD
Digitale gemeentegids - Adressen en stratengids van De Ronde Venen
Careyn - O.a. thuiszorg, dagbesteding en hulpmiddelen
CJG De Ronde Venen - Voor vragen over opgroeien en opvoeden
Consuwijzer - Advies over uw rechten als consument
Echtscheidingswijzer - Alles wat je wilt weten over echtscheiding
Oorakel - Informatie voor doven en slechthorenden
Kwadraad - Maatschappelijk werk en sociaal raadslid
Liever Thuis-Oplossingen voor een veilige leefomgeving
Mezzo - Landelijke vereniging voor mantelzorgers
Nationale Ombudsman - Gaat het mis tussen u en de overheid?
Ouders Lokaal - Platform voor en door ouders
Rechtsbijstand.nl - Informatie over juridische zaken en de kosten hiervan
Regelhulp.nl - Wegwijzer naar zorg en ondersteuning
Schuldinfo.nl - Juridische info voor hulpverleners
Sociale Verzekeringsbank - Voor PGB, AOW en Kinderbijslag
Steffie.nl - moeilijke dingen makkelijk uitgelegd
Stichting De Lichthoeve - Vakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
Supportbeurs - Tips & informatie voor mensen met een functiebeperking
Toeslagen.nl - Voor het aanvragen van huur- en zorgtoeslag en het doorgeven van wijzigingen
Tympaan-De Baat - De welzijnsorganisatie van De Ronde Venen
Uw ouderplatform - Voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag
UWV - Voor aanvragen WW-uitkering, Ziektewet
Werk.nl - Uitkering aanvragen, zoeken naar werk
Zonnehuisgroep Amstelland - Ouderenzorg bij u thuis of verblijf met verzorging

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank