Alle Service op één punt

Mijn partner en ik

"Een (levens)partner is iemand met wie men een relatie heeft en met wie men het "leven" (voor een tijdje of letterlijk voor het hele leven) deelt (of wil gaan delen). Meestal woont men samen met een levenspartner.

Formele vormen van partnerschap zijn onder meer het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, en het al of niet notariële samenlevingscontract. Verder is er het begrip gezamenlijke huishouding, hetgeen niet zozeer bepaald wordt door wat wordt vastgelegd, maar meer door feitelijk gedrag." Aldus Wikipedia. Het staat er duidelijk, maar een relatie loopt altijd anders dan je van tevoren verwacht.....

We gaan trouwen / samenwonen

Wilt u gaan samenwonen of trouwen? De Rabobank geeft informatie en advies over de financiële kant van samenwonen of trouwen.

Zoekt u samen een woning? Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u zich inschrijven als woningzoekende. Dat kan via www.woningnetregioutrecht.nl. Op het Servicepunt kunnen de medewerkers u informeren en eventueel helpen bij de inschrijving. Kijk ook in de rubiek  Wonen en Leefomgeving

We hebben problemen

Als er problemen zijn in de relatie en met elkaar praten biedt geen oplossing, dan kunt u terecht bij professionele hulpverleners.

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) kan begeleiden, ondersteunen en adviseren bij psycho-sociale- en/of maatschappelijke problemen. Het uitgangspunt bij de hulpverlening is dat problemen voor u weer hanteerbaar worden en u weer grip krijgt op uw eigen situatie. Men gaat uit van zo kort mogelijk hulp aanbieden tot zo lang als nodig is. Mocht u andere hulp nodig hebben dan dat AMW u kan geven, dan kunnen ze u doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties. Aanmelden kan telefonisch via 088 - 900 4000 (Kwadraad) of tijdens het inloopspreekuur. Dit is in Mijdrecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 uur (Hoofdweg 1) en op woensdag van 9 tot 10 uur in Abcoude (Kerkgaarde 3).

Partners die samen niet uit relatieproblemen kunnen komen en verder uit elkaar dreigen te groeien zonder dit zelf te kunnen veranderen kunnen ook terecht voor een individueel consult bij Auxine.

We gaan uit elkaar

Is de relatie niet meer te redden?

Een scheiding heeft emotionele en praktisch gevolgen. Informatie en advies over een aantal praktische gevolgen vindt u op de website van de Rabobank.

De website echtscheiding-wijzer.nl maakt u wegwijs in de  echtscheidingswereld. U vindt er informatie over de formele kant van de echtscheiding, uw rechten en plichten en praktische echtscheidingstips voor u en uw kinderen.

Ook voor informatie over het zoeken/vinden van een eigen woonruimte kunt u op het Servicepunt terecht. Kijk ook hier.  

Overige onderwerpen binnen deze categorie:

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank