Alle Service op één punt

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is meestal onzichtbaar, maar komt helaas vaak voor in onze samenleving. Huiselijk geweld is de verzamelnaam voor lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring.

Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld? U kunt terecht bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Utrecht. Het Advies- en Steunpunt is ook bestemd voor personen die vermoeden dat iemand in hun omgeving slachtoffer is van huiselijk geweld. Ook mensen die bang zijn dat ze zichzelf niet in de hand hebben en willen dat het geweld stopt, kunnen daar aankloppen.

Iemand anders wordt thuis mishandeld

Het Advies- en Steunpunt is (naast de slachtoffers zelf) ook bestemd voor personen die vermoeden dat iemand in hun omgeving slachtoffer is van huiselijk geweld. Ook mensen die bang zijn dat ze zichzelf niet in de hand hebben en willen dat het geweld stopt, kunnen daar aankloppen. Kijk voor meer informatie op www.huiselijkgeweldutrecht.nl.

De mishandelingen vinden plaats in een gezin

Is er sprake van huiselijk geweld in het gezin? De Servicepunten zijn ook inlooppunt voor contact met het Centrum Jeugd en Gezin.

Overige onderwerpen binnen deze categorie:

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank