Alle Service op één punt

Buren

‘Een goede buur is beter dan een verre vriend.’

Het is prettig om in een fijne buurt te wonen. Voor veel mensen dragen contacten in de buurt daar aan bij. Sommige buren hebben veel en intensief contact met elkaar. Andere buren niet, maar zij weten dat ze in nood in elk geval bij elkaar terecht kunnen. Een aantal mensen organiseert activiteiten in of met de buurt, bijvoorbeeld met de Burendag.

Maar soms zijn er ook problemen. De oorzaak is vaak gedrag waar u last van heeft, of waar u zorgen om heeft.

Ik heb last van mijn buren

Probeer eerst zelf met uw buren in gesprek te gaan. Vaak beseffen buren niet eens dat hun gedrag u overlast geeft.

Vraag, als u dit alleen niet kunt of durft, een kennis of familielid om met u mee te gaan.

Komt u er samen niet uit, dan is Buurtbemiddeling wellicht de oplossing. Bij Buurtbemiddeling gaat u samen met een getrainde vrijwilliger in gesprek met uw buur en probeert u samen tot een oplossing te komen.

Ik heb last van een bepaald persoon

Heeft u overlast van een buurtbewoner, of maakt u zich zorgen omdat iemand vreemd gedrag vertoont, bijvoorbeeld als gevolg van psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling, ruzies of schulden, dan kunt u dat ook melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast. Bij het Meldpunt Zorg & Overlast kunt u mensen anoniem aanmelden die problemen hebben op het gebied van gezondheid, wonen, geld en relaties. De hulpverleners van het Meldpunt proberen vervolgens passende hulp te regelen. Binnen het Meldpunt Zorg & Overlast werken onder meer organisaties voor de geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, crisisopvang en verslavingszorg samen.

U kunt een zorgwekkende situatie melden via telefoonnummer 0297-58 76 00 (van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur), of u kunt dit formulier invullen.

Is de situatie gevaarlijk en is er direct hulp nodig? Bel dan altijd direct de politie via 112.

 

Ik huur van GroenWest

Huurt u een woning van GroenWest, dan kunt u zich ook wenden tot de woonconsulent.

Overige onderwerpen binnen deze categorie:

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank