Alle Service op één punt

Jeugd

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Volwassen worden is voor de kinderen zelf, maar ook voor de ouders niet altijd even makkelijk. Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is dé plek waar je terecht kunt voor informatie over opgroeien en opvoeden.

Melding van de hulpvraag

Het Servicepunt ondersteunt bij het helder krijgen van de vraag en zal jou informeren over welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Bij een eenvoudige vraag kunnen zij direct de weg wijzen naar een algemene of overige voorziening. Bij complexe vragen verwijzen zij door naar een jeugdconsulent of het Sociaal Team van de gemeente De Ronde Venen.

Vooronderzoek

Na aanmelding bij het Sociaal Team of de jeugdconsulent krijg je een ontvangstbevestiging met de procedurebeschrijving. Daarna neemt iemand van de gemeente contact met je op. In sommige gevallen kan een huisbezoek plaatsvinden. Tijdens het vooronderzoek wordt alle informatie verzameld die nodig is om een goed plan te bedenken en tot een eventuele aanvraag tot een individuele voorziening te komen.

Gesprek

Wanneer dat nodig is, word je uitgenodigd voor een gesprek door de jeugdconsulent of iemand van het Sociaal Team. In dat gesprek wordt gekeken volgens 1 gezin, 1 plan wat er aan de hand is en welke actie jullie verder helpt. Tevens wordt gekeken wat jullie zelf kunnen oplossen en waar jullie eigen kracht ligt. Ook krijgen jullie te horen wat de verdere stappen zijn. Het onderzoek naar jullie situaties kan zes weken duren voordat er een advies uit komt.

Gespreksverslag

Na het gesprek krijg je binnen twee weken een verslag, zodat je precies na kunt lezen wat er allemaal gezegd is en of de gemeente jou goed begrepen heeft. En er staat in welke oplossing er wordt geadviseerd voor jouw hulpvraag. Ook staat uitgelegd wie wat doet en wat het doel is van de ondersteuning. Binnen twee weken dien je het verslag ondertekend te retourneren, zodat verder kan worden gegaan met de aanvraag.

Aanvraag maatwerkvoorziening

Als het ondertekende gespreksverslag ontvangen is door de gemeente, krijg je binnen twee weken na het indienen van de aanvraag een schriftelijke reactie over het besluit de gemeente heeft genomen.

Voor hulp in de geestelijke gezondheidszorg voor een jongere onder de 18 jaar kun je hulp vragen aan de huisarts en kinder-en jeugdarts. Zij kunnen naar door de gemeente gecontracteerde aanbieders verwijzen.


Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Alle (pleeg) kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken krijgen met de jeugdhulp hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hiervoor kunt u terecht bij AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn onafhankelijk en niet in dienst van de gemeente of andere instellingen.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uitkomt met de hulpverlener, kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. U zoekt samen uit wat er aan de hand is. Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon u bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij brieven of e-mails schrijven tot ondersteuning bij klachtgesprekken. En van uitleg over rechten en plichten tot bemiddeling bij contactherstel. De vertrouwenspersoon kan ondersteunen met het schrijven van brieven en e-mails, gaat mee naar klachtgesprekken en legt uit wat de rechten en plichten zijn.

Meer informatie

Het AKJ is bereikbaar via telefoonnummer 088-555 1000 of via mail:  info@akj.nl. U kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

 

Naar de middelbare school

Iedereen vindt het spannend om naar de middelbare school te gaan. Je laat je vertrouwde school achter en krijgt nieuwe klasgenoten en leraren. Als je daar echt veel moeite mee hebt, kan een weerbaarheidstraining je misschien helpen je zelfvertrouwen op te krikken.

Kun je niet altijd de discipline opbrengen om je huiswerk te maken, of vindt je het moeilijk je werk te plannen, dan is het huiswerkcafé in de bibliotheek in Mijdrecht misschien iets voor jou.

Is de overgang naar de middelbare school echt heel zwaar, dan kun je ook persoonlijke begeleiding krijgen. Gilde De Ronde Venen heeft een aantal gekwalificeerde coaches, die brugklassers de eerste achttien maanden op de nieuwe school intensief begeleiden. De leerkracht van groep 8 van de basisschool kan goed inschatten bij een coach. Vandaar dat de aanmelding van deze leerlingen uitsluitend via de leerkrachten van groep 8 plaats kan vinden.

Overige onderwerpen binnen deze categorie:

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank