Alle Service op één punt

Jeugd

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Volwassen worden is voor de kinderen zelf, maar ook voor de ouders niet altijd even makkelijk. Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is dé plek waar je terecht kunt voor informatie over opgroeien en opvoeden.

Melding van de hulpvraag

Het Servicepunt ondersteunt bij het helder krijgen van de vraag en zal jou informeren over welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Bij een eenvoudige vraag kunnen zij direct de weg wijzen naar een algemene of overige voorziening. Bij complexe vragen verwijzen zij door naar een jeugdconsulent of het Sociaal Team van de gemeente De Ronde Venen.

Vooronderzoek

Na aanmelding bij het Sociaal Team of de jeugdconsulent krijg je een ontvangstbevestiging met de procedurebeschrijving. Daarna neemt iemand van de gemeente contact met je op. In sommige gevallen kan een huisbezoek plaatsvinden. Tijdens het vooronderzoek wordt alle informatie verzameld die nodig is om een goed plan te bedenken en tot een eventuele aanvraag tot een individuele voorziening te komen.

Gesprek

Wanneer dat nodig is, word je uitgenodigd voor een gesprek door de jeugdconsulent of iemand van het Sociaal Team. In dat gesprek wordt gekeken volgens 1 gezin, 1 plan wat er aan de hand is en welke actie jullie verder helpt. Tevens wordt gekeken wat jullie zelf kunnen oplossen en waar jullie eigen kracht ligt. Ook krijgen jullie te horen wat de verdere stappen zijn. Het onderzoek naar jullie situaties kan zes weken duren voordat er een advies uit komt.

Gespreksverslag

Na het gesprek krijg je binnen twee weken een verslag, zodat je precies na kunt lezen wat er allemaal gezegd is en of de gemeente jou goed begrepen heeft. En er staat in welke oplossing er wordt geadviseerd voor jouw hulpvraag. Ook staat uitgelegd wie wat doet en wat het doel is van de ondersteuning. Binnen twee weken dien je het verslag ondertekend te retourneren, zodat verder kan worden gegaan met de aanvraag.

Aanvraag maatwerkvoorziening

Als het ondertekende gespreksverslag ontvangen is door de gemeente, krijg je binnen twee weken na het indienen van de aanvraag een schriftelijke reactie over het besluit de gemeente heeft genomen.

Voor hulp in de geestelijke gezondheidszorg voor een jongere onder de 18 jaar kun je hulp vragen aan de huisarts en kinder-en jeugdarts. Zij kunnen naar door de gemeente gecontracteerde aanbieders verwijzen.


Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Alle (pleeg) kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken krijgen met de jeugdhulp hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hiervoor kunt u terecht bij AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn onafhankelijk en niet in dienst van de gemeente of andere instellingen.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uitkomt met de hulpverlener, kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. U zoekt samen uit wat er aan de hand is. Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon u bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij brieven of e-mails schrijven tot ondersteuning bij klachtgesprekken. En van uitleg over rechten en plichten tot bemiddeling bij contactherstel. De vertrouwenspersoon kan ondersteunen met het schrijven van brieven en e-mails, gaat mee naar klachtgesprekken en legt uit wat de rechten en plichten zijn.

Meer informatie

Het AKJ is bereikbaar via telefoonnummer 088-555 1000 of via mail:  info@akj.nl. U kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

 

Naar de middelbare school

Iedereen vindt het spannend om naar de middelbare school te gaan. Je laat je vertrouwde school achter en krijgt nieuwe klasgenoten en leraren. Als je daar echt veel moeite mee hebt, kan een weerbaarheidstraining je misschien helpen je zelfvertrouwen op te krikken.

Kun je niet altijd de discipline opbrengen om je huiswerk te maken, of vindt je het moeilijk je werk te plannen, dan is het huiswerkcafé van het jongerenwerk in de bibliotheek in Mijdrecht misschien iets voor jou. Bel 0657290149 of mail naar 0657290149/c.zijl@stdb.nl om je aan te melden.

Is de overgang naar de middelbare school echt heel zwaar, dan kun je ook persoonlijke begeleiding krijgen. Gilde De Ronde Venen heeft een aantal gekwalificeerde coaches, die brugklassers de eerste achttien maanden op de nieuwe school intensief begeleiden. De leerkracht van groep 8 van de basisschool kan goed inschatten bij een coach. Vandaar dat de aanmelding van deze leerlingen uitsluitend via de leerkrachten van groep 8 plaats kan vinden.

Dit doet het jongerenwerk allemaal

AMBULANT JONGERENWERK
De jongerenwerkers van Tympaan-De Baat zijn ook op straat te vinden. Dit noemen wij ambulant jongerenwerk. De jongerenwerkers zijn aanspreekbaar voor allerlei vragen en problemen. Ook kunnen zij bemiddelen tussen jongeren en buurtbewoners of jongeren en de gemeente.
De kans is groot dat je de jongerenwerkers op straat tegenkomt voor een praatje. 

LEER-WERKPLAATS DRV
De leer-werkplaats is er voor alle jongeren die tegen problemen aanlopen op het gebied van werk en/of school. In de leer-werkplaats bieden we begeleiding en ondersteuning, training en coaching, een zinvolle dagbesteding en kennismaking met techniek.

 

VOORLICHTING
Er wordt in samenwerking met partners en vrijwilligers voorlichting gegeven op: scholen, festivals, feestweken en op straat. De voorlichting kan gaan over: alcohol en drugs, sex, vuurwerk, gezondheid, pesten, milieu en natuur, sexting en nog veel meer. Wil jij ook voorlichting ontvangen of geven? Neem dan contact met ons op!

ACTIVITEITEN EN SPORT
De jongerenwerkers promoten een sportieve en gezonde lifestyle. Jongeren hebben invloed op het activiteitenprogramma, zij bepalen grotendeels wat er gedaan wordt. Meedoen staat centraal in het sportaanbod. De activiteiten zijn laagdrempelig en op ieder moment kan er ingestapt worden. Iedereen kan en mag meedoen. Heb je een leuk idee voor een activiteit, sport en/of spel? Laat het ons weten en we gaan er alles aan doen om het te realiseren.

 

HUISWERKCAFÉ 
Ben je snel afgeleid of kom je andere moeilijkheden tegen om je huiswerk te doen? Wil je in een prettige omgeving kunnen leren of werken aan je huiswerk. Wij bieden bijles, begeleiding en taalondersteuning. Maak nu een afspraak via 0657290149! 

JONGERENBUS
Het jongerenwerk beschikt over een jongerenbus. Deze oude supermarktwagen is omgebouwd tot jongeren hangplek of ruimte om te overleggen of een activiteit uit te voeren. De bus is inzetbaar in de hele Ronde Venen. Wil je dat de bus bij jou komt te staan of wil je een activiteit in de bus organiseren? Neem contact met ons op!

WORKSHOPS EN TRAININGEN
Workshops en trainingen worden gegeven op aanvraag en zijn gericht op zelfredzaamheid en talentontwikkeling.

Overige onderwerpen binnen deze categorie:

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank