Alle Service op één punt

Ik kom niet rond van mijn inkomen

Of u nu salaris ontvangt, ZZP-er bent of moet rondkomen van een uitkering, er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen waardoor u in geldproblemen komt. Probeer altijd goed zicht te houden op uw inkomsten en uitgaven, bijvoorbeeld door een huishoudboekje  bij te houden.

Zodra u vermoedt dat uw inkomen zal gaan dalen (bijvoorbeeld doordat u minder gaat werken, uw baan kwijtraakt, geen kinderbijslag meer ontvangt, de AOW-leeftijd bereikt), pas dan meteen uw uitgaven aan. Zijn abonnementen nog wel nodig? Moet u persé A-merken kopen? Door zo snel mogelijk te reageren voorkomt u wellicht dat er grote problemen ontstaan.

 

 

Ik kom niet uit met mijn geld

Wanneer u niet rond kunt komen van uw geld, komt dat eigenlijk altijd door een verschil in wat er binnenkomt en wat er uit gaat.

Uw inkomsten

Er zijn verschillende mogelijkheiden om uw inkomen te vergroten. Misschien kunt u meer gaan werken? Of kunt u goede spullen, die u niet meer gebruikt, verkopen?

Wanneer u aan de voorwaarden voldoent kunt u misschien in aanmerking komen voor  huurtoeslagzorgtoeslag of kindgebonden budget. Op toeslagen.nl  kunt u kijken welke toeslagen er zijn en of u hiervoor in aanmerking komt. U kunt daar meteen een proefberekening maken. Op de website van Nibud is ook een handige berekening te maken voor verschillende tegemoetkomingen en toeslagen.

Ook de gemeente heeft een aantal regelingen voor mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen. Zo is er een collectieve ziektekostenverzekering en kunnen gemeentelijke belastingen (OZB, hondenbelasting) worden kwijtgescholden. Op de Servicepunten kunnen wij u informeren over de verschillende regelingen.

Uw uitgaven

Het is verstandig uw uitgaven kritisch te bekijken. Kunt u ergens op bezuinigen? Op internet zijn veel bespaartips te vinden. Ook kunt u normbedragen vinden die u interessante inzichten kunnen geven.

 

 

Ik kan de huur niet (op tijd) betalen

Wanneer u uw huur niet (op tijd) kunt betalen, neem dan meteen contact op met de verhuurmedewerkers van GroenWest via telefoonnummer 088-0129 000. Zij weten graag wat er aan de hand is en kunnen misschien een betalingsregeling met u treffen.

Ook wanneer u al langer de huur niet heeft kunnen betalen, geldt dat u zo spoeding mogelijk contact opneemt met GroenWest. Misschien kan er een betalingsregeling worden afgesproken.

Vaak is het niet kunnen betalen van de huur een teken dat er meer financiële problemen zijn. Speciaal voor huurders van GroenWest heeft het sociaal raadsliedenwerk in De Ronde Venen tijd vrijgemaakt om mensen met geldproblemen intensief te begeleiden. Wanneer u naar het Servicepunt komt kunnen wij samen met u bespreken of u voor zo'n dergelijk traject in aanmerking komt.

Ik heb schulden

De gemeente heeft Westerbeek COD aangesteld om om inwoners te helpen een oplossing te vinden voor problemen bij schulden. Zij bemiddelen tussen u en de schuldeiser. Dat kan leiden tot een betalingsregeling waarbij u uw schulden aflost of een voorstel waarbij om kwijting van de schulden wordt gevraagd.

Inkomensbeheer is een voorwaarde voor schuldhulpverlening. Als u zelf niet in staat bent om te zorgen voor uw financiële huishouding, kan het beheer en de betaling van de vaste lasten tijdelijk worden overgenomen. Dit heet budgetbeheer.

Bij budgetbegeleiding proberen de medewerkers van Westerbeek samen met u de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Wat is het besteedbare budget en hoe kunt u dit bedrag over uw uitgaven verdelen? Zo kunt u misschien voorkomen dat u problematische schulden krijgt.

Westerbeek houdt iedere maandag en woensdag spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur. U vindt de schuldhulp in het gemeentehuis in Mijdrecht.

Budgetcoaches van welzijnsstichting Tympaan-De Baat zijn een aanvulling op de professionele schuldhulpverlening. De vrijwilligers hebben meer aandacht en tijd voor een gesprek aan de keukentafel. Misschien kan zo voorkomen worden dat de schulden groter worden, of dat u weer terugvalt.

Ik heb geen geld om eten te kopen

Weet dat u niet de enige bent. Meer dan zeventig gezinnen in De Ronde Venen hebben een inkomen onder een bepaald bestaansminimum.

De Voedselbank deelt wekelijks voedselpakketten uit, waarvan de inhoud door derden beschikbaar is gesteld. Dat kunnen bedrijven of particulieren zijn, maar ook bijvoorbeeld scholen en kerken zamelen voedingsmiddelen in voor de Voedselbank. De Voedselbank De Ronde Venen werkt volgens landelijke richtlijnen. De toelatingsvoorwaarden vindt u op de website van de Voedselbank.

Wanneer de nood tijdelijk hoog is, kunt u zich melden via www.voedselbankderondevenen.nl of via het Servicepunt.

Via de Kledingbank kunt u, als u onder een bepaald bestaansminimum leeft, ook kleding en schoenen krijgen.

Ook het Diaconaal Platform de Ronde Venen kan in noodsituaties financiële hulp bieden. Dit gebeurt over het algemeen in de vorm van een (eenmalige) bijdrage, toegesneden op uw persoonlijke situatie. 

Mijn kind kan niet op een sportclub of op vakantie

Een paar dagen op vakantie gaan, of lid worden van een sportclub zijn zaken waar snel op bezuinigd wordt wanneer een gezin op het geld moet letten. Er zijn verschillende organisaties die ervoor zorgen dat kinderen toch kunnen sporten of er een paar dagen dagen tussenuit kunnen. 

Stichting Jongeren Actief is een zelfstandige stichting, gefinancierd door de gemeente en een aantal sponsors uit het bedrijfsleven die als doel heeft alle kinderen tussen de 0 en 18 jaar te laten sporten of mee te laten doen aan een andere sociale activiteit. Op het Servicepunt kunnen wij u informeren en de aanvraag voor u doen. 

Heppie organiseert vakanties en weekenden voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar die niet onbezorgd kunnen opgroeien, bijvoorbeeld doordat hun ouders financiële problemen hebben.

Overige onderwerpen binnen deze categorie:

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank