Alle Service op één punt

Wonen & Leefomgeving

In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over wonen en woonomgeving. Dit kan zijn aanvraag huurtoeslag, reparatieverzoeken aan GroenWest of  informatie over woningaanpassing. Maar ook informatie over buurtbemiddeling of waar u terecht kunt als u uw huishouden niet (meer) zelfstandig kunt runnen. 

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank