Alle Service op één punt

Huur (niet) betalen

Er zijn verschillende manieren om de huur aan GroenWest te betalen. Het makkelijkst is de huur maandelijks automatisch af te laten schrijven. Dit gebeurt op de eerste werkdag van de maand.

Een andere betaalwijze is met een periodieke overschrijving. Dit kunt u zelf regelen bij uw bank.

Andere manieren om de huur aan GroenWest te betalen vindt u op de website van GroenWest.

Wordt de huur niet betaald, dan krijgen de huurders eerst een herinnering, dan een aanmaning en daarna een sommatie. Is er dan nog niet betaald, dan wordt een deurwaarder ingeschakeld.

Ziet u al aankomen dat u de huur van komende maand niet kunt betalen, neem dan meteen contact op met de verhuurmedewerkers van GroenWest. Zij proberen dan samen met u een betalingsregeling te treffen.

Wanneer u uw huur niet kunt betalen zijn er wellicht meer financiele problemen. Wist u dat u met een minimuminkomen bijvoorbeeld in aanmerking kunt komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Kom voor meer informatie langs op het Servicepunt. 

 

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Afhankelijk van uw inkomen kan het zijn dat u recht heeft op huurtoeslag. Deze toeslag vraagt u digitaal aan op toeslagen.nl. Wanneer u het moeilijk vindt dit zelfstandig te doen kunnen wij op het Servicepunt een afspraak voor u maken met iemand die u kan helpen.

Let op: Voor het aanvragen van huurtoeslag heeft u een DigiD nodig. 

 

Ik kan deze maand de huur niet betalen

Als u de huur niet kunt betalen, meld dit dan meteen bij de verhuurmedewerkers van GroenWest via telefoonnummer 088 -012 9000. Vindt u het moeilijk om te bellen, dan kunnen wij op het Servicepunt samen met u het telefoongesprek voeren. Met de verhuurmedewerkers kan wellicht een betalingsregeling worden afgesproken. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Is er al zo’n grote huurachterstand dat de deurwaarder is ingeschakeld, dan heeft contact opnemen met GroenWest geen zin meer, maar moet u zich wenden tot de deurwaarder.

Wanneer u uw huur niet kunt betalen zijn er wellicht meer financiële problemen. Wist u dat u met een minimuminkomen bijvoorbeeld in aanmerking kunt komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Kom voor meer informatie langs op het Servicepunt.

 

Overige onderwerpen binnen deze categorie:

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank