Alle Service op één punt

Huur (niet) betalen

Er zijn drie manieren om de huur aan GroenWest te betalen: u kunt een doorlopende machtiging afgeven, waardoor het bedrag elke 1e van de maand automatisch wordt afgeschreven. U kunt er ook voor kiezen maandelijks een factuur van GroenWest te ontvangen, die u dan zelf betaalt via internetbankieren. De derde manier is de huur betalen via een periodieke overschrijving.

Wordt de huur niet betaald, dan krijgen de huurders eerst een herinnering, dan een aanmaning en daarna een sommatie. Is er dan nog niet betaald, dat wordt een deurwaarder ingeschakeld.

Ziet u al aankomen dat u de huur van komende maand niet kunt betalen, neem dan meteen contact op met de verhuurmedewerkers van GroenWest. Zij proberen dan samen met u een betalingsregeling te treffen.

Wanneer u uw huur niet kunt betalen zijn er wellicht meer financiele problemen. Wist u dat u met een minimuminkomen bijvoorbeeld in aanmerking kunt komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Kom voor meer informatie langs op het Servicepunt. 

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Afhankelijk van uw inkomen kan het zijn dat u recht heeft op huurtoeslag. Op de Servicepunten kunnen wij u helpen met het invullen van het aanvraagformulier op www.toeslagen.nl.

Let op: als u de huurtoeslag digitaal wilt aanvragen heeft u een DigiD nodig

Ik kan deze maand de huur niet betalen

Als u de huur niet kunt betalen, meld dit dan meteen bij de verhuurmedewerkers van GroenWest 088 -012 9000. Vindt u het moeilijk om te bellen, dan kunnen wij op het Servicepunt samen met u het telefoongesprek voeren. Met de verhuurmedewerkers kan wellicht een betalingsregeling worden afgesproken. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Is er al zo’n grote huurachterstand dat de deurwaarder is ingeschakeld, dan heeft contact opnemen met GroenWest geen zin meer, maar moet u zich wenden tot de deurwaarder.

Wanneer u uw huur niet kunt betalen zijn er wellicht meer financiele problemen. Wist u dat u met een minimuminkomen bijvoorbeeld in aanmerking kunt komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Kom voor meer informatie langs op het Servicepunt.

Overige onderwerpen binnen deze categorie:

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank