Alle Service op één punt

Ik heb een klacht over mijn buurt

Het is belangrijk dat u zich prettig voelt in uw eigen wijk. Maar dit is niet altijd vanzelfsprekend. Kleine ongemakken of grote ergenissen kunnen echter vrijwel altijd worden opgelost.

Kleine ongemakken

Voor loszittende stoeptegels, overhangende takken of niet opgehaald vuilnis kunt u zelf contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer  0297-29 16 16 of door een mail te sturen naar kcc@derondevenen.nl. Ook kunt u deze zaken melden bij het Servicepunt in uw buurt. Een andere mogelijkheid is dit te melden met de app 'Makkelijk melden'. Naar aanleiding van uw melding wordt er door de gemeente binnen twee werkdagen actie ondernomen. Mocht het langer duren, dan melden we u dat binnen 48 uur. 

Is er in uw buurt een lantaarnpaal kapot, onthoud dan het nummer van de paal en geeft dit door aan Citytec via telefoonnummer 088-89 59 100, of via internet.

Informatie over stroomstoringen in de gemeente vindt u op www.stedin.nl. Wilt u zelf een stroomstoring doorgeven, dan kunt u bellen met Stedin Klantenservice via telefoonnummer 0800 9009 (gratis).

Geluidsoverlast van particulieren meldt u bij de politie via telefoonnummer 0900-88 44. Geluidsoverlast van vliegtuigen kunt u doorgeven aan het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Hiervan is het telefoonnummer 020-601 55 55.

Meldingen over geluidsoverlast, stank, bodem- of luchtverontreiniging van bedrijven kunt u doorgeven aan de Milieudienst Noord-West Utrecht bereikbaar op telefoonnummer 0346-26 06 00 of per e-mail: info@milieudienstnwu.nl.

De gemeente gaat over vragen en meldingen met betrekking tot het grondwater, afvoer van afval- en regenwater, riolering, putten en kolken. Particuliere drinkwaterproblemen, lekkages, grondwateroverlast of overlast op het water kunt u melden aan Waternet, telefoon 0900-93 94. 

Ziet u muskus- of beverratten? Dit kunt u dit melden bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Daarvan is het telefoonnummer 030- 634 57 00.

 

Ik heb problemen met mijn buren

Kijk eerst eens op de website problemenmetjeburen.nl. Daar vindt u in de eerste plaats tips over hoe u problemen kunt voorkomen. Ook vindt u er informatie over hoe u het gesprek met uw buren aan kunt gaan. Misschien  beseffen zij niet eens dat hun gedrag voor u overlast oplevert. Vraag als u dit alleen niet durft of een kennis of familielid met u meegaat. Komt u er samen niet uit, dan is buurtbemiddeling wellicht de oplossing. Bij buurtbemiddeling gaat u samen met een getrainde vrijwilliger in gesprek met uw buur en probeert u samen tot een oplossing te komen.

Ik heb last van hangjongeren

Als u de jongeren niet zelf aan durft te spreken, dan kunt u via het Servicepunt de overlast melden bij het ambulant jongerenwerk van Tympaan-De Baat. De jongerenwerker legt contact met jongeren op straat en ontmoetingsplekken en bouwt/onderhoudt van daaruit een vertrouwensband met jongeren. Vervolgens worden jongeren toegeleid naar projecten en activiteiten in de gemeente, waaronder sportverenigingen en jongerenvoorzieningen.

Meldpunt Zorg & Overlast

Er zijn mensen die in een zorgwekkende situatie verkeren, hier zelfstandig geen verandering in kunnen brengen en hulp afwijzen. Dat kan een familielid, een buurman of buurvrouw, of iemand anders uit uw omgeving zijn. Deze persoon leidt een zwervend bestaan, verwaarloost zich, verkommert in zijn of haar woning, veroorzaakt overlast of vertoont vreemd gedrag. 

 

U kunt een zorgwekkende situatie melden via telefoonnummer 0297-58 76 00 (van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur). U kunt ook dit formulier invullen.

Is de situatie gevaarlijk en is er direct hulp nodig? Bel dan altijd direct de politie via 112.

 

Overige onderwerpen binnen deze categorie:

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank