Alle Service op één punt

Vergoedingen en regelingen

De verplichte basisverzekering vergoedt de belangrijkste zorg, zoals uw bezoek aan de huisarts en standaardzorg in het ziekenhuis. De overheid bepaalt wat er precies in de basisverzekering zit.

Hier onder treft u een aantal belangrijke Zorgregelingen en verschillende vergoedingen in de Zorg aan. 

Aanvullend verzekeren

Naast de verplichte basisverzekering kunt u zich aanvullend verzekeren. Dan betaalt u meer premie en krijgt u meer zorg vergoed. De kosten die uw zorgverzekeraar vergoedt, zijn terug te vinden in het vergoedingenoverzicht dat bij uw polis hoort.

Het Servicepunt geeft geen informatie over welke zorgverzekering of zorgverzekeraar het best bij uw situatie past.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Het doel van maatschappelijke ondersteuning is het vergroten van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Daarbij wordt eerst gekeken naar wat iemand zelf kan en naar het sociale netwerk van degene die ondersteuning vraagt. Familie, vrienden en buren kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van een hulpvraag. Indien nodig zijn er eventueel gemeentelijke voorzieningen en diensten beschikbaar. Voorbeelden zijn jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, gezondheidszorg, kinderopvang, hulp in de huishouding, gehandicaptenzorg, vrijwilligerswerk, volwasseneneducatie en ondersteuning van inwoners zonder werk.

Voor hulp (middelen) via de WMO betaalt u vaak een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen (en uw vermogen). Daarom vraagt het CAK uw inkomen op bij de belastingdienst.

Wilt u een gesprek met een medewerker van het Servicepunt om te kijken op welk gebied er problemen zijn en hoe die opgelost kunnen worden? Maak  dan een afspraak op één van onze locaties.

Wat is zorgtoeslag? Kom ik hiervoor in aanmerking?

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw (gezamenlijke) inkomen. Uw gezamenlijke vermogen mag niet te hoog zijn.

Als u premie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering en aan de voorwaarden voldoet, kunt u zorgtoeslag krijgen. U vraagt de zorgtoeslag samen met uw eventuele toeslagpartner aan bij de Belastingdienst.

Wat is een persoonsgebonden budget?

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een zogeheten Persoonsgebonden budget. Dit is een budget waarmee u zelf de zorgverlening thuis en hulp bij het huishouden kunt organiseren.

U vraagt een persoonsgebonden budget aan bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of bij de gemeente. Waar u moet zijn, hangt af van de zorg die u nodig heeft. 

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl.

Overige onderwerpen binnen deze categorie:

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank