Alle Service op één punt

Laatste levensfase

Verschillende organisaties in De Ronde Venen bieden hulp en zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. Deze mensen kunnen ervoor kiezen om thuis te blijven. Dan zijn er gemotiveerde vrijwilligers die de familie en het gezin daar kunnen ondersteunen. Als thuis blijven geen mogelijkheid is kunt u ook kiezen voor een verblijf in het hospitium.

Terminale zorg

Het Johannes Hospitium De Ronde Venen verleent palliatieve terminale zorg aan iedereen die in de laatste fase van zijn of haar leven niet meer thuis verzorgd kan worden. Het gaat daadwerkelijk om iedereen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar overtuiging, levensbeschouwing of manier van leven. Het Hospitium wil een gastvrij huis zijn waar warme, persoonlijke, liefdevolle aandacht, professionele verzorging en begeleiding een grote rol spelen. Dit huis is gebaseerd op christelijke principes, er zal geen actief levensbeëindigend handelen (euthanasie, zoals beschreven in de Nederlandse wet) toegepast worden. In het Hospitium ligt de nadruk op het leven en op het kunnen afronden van het leven.

Voor meer informatie kijkt u op de website van het Johannes Hospitium De Ronde Venen www.johanneshospitium.nl of loop even binnen bij het Servicepunt.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg De Ronde Venen

Steeds meer mensen kiezen er voor om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Het verzorgen van een geliefde in deze periode kan zwaar zijn. Ook als er hulp is van de thuiszorg en de huisarts. Als naaste moet je bijvoorbeeld 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Dan is het goed te weten dat er in De Ronde Venen uiterst gemotiveerde vrijwilligers klaar staan die dag en nacht de tijd nemen om de zieke en hun familie waar nodig te ondersteunen.

Wilt u gebruik maken van deze zorg dan kunt u hierover informatie vinden op de website van de Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen en van de Stichting Tympaan-De Baat. Ook kunt u langskomen op een van de Servicepunten.

Overige onderwerpen binnen deze categorie:

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank