03 januari 2022
Compensatie energiekosten 2022

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum via de gemeente zeker 200 euro extra krijgen voor het betalen van de energierekening. Dit bedrag komt boven op de tegemoetkoming die het kabinet, vanwege de stijgende energieprijzen, aan iedereen heeft toegezegd. Verder is bijvoorbeeld in een artikel van de NOS vermeld dat: ‘Het bedrag door de gemeente wordt uitgekeerd. Het is de bedoeling dat dit in het eerste kwartaal van 2022 gebeurt. Mensen in de bijstand krijgen het automatisch op hun rekening. Andere groepen, zoals zelfstandigen met een laag inkomen en IOW- en AOW-gerechtigden (zonder aanvullend pensioen), kunnen zich bij hun gemeente melden.

De gemeente DRV is druk bezig om bovenstaande te kunnen regelen.
Aanmelden is alleen nodig voor huishoudens die geen uitkering ontvangen van de gemeente.
Aanmelden kan zodra er meer over de werkwijze bekend is, dit zal gepubliceerd worden in de locale bladen.

Compensatie energiekosten 2022