22 februari 2022
Inloopspreekuren voor belastingaangifte 2021

Samen met een deskundige vrijwilliger aangifte inkomstenbelasting 2021 doen.
Dat kan bij het geldpunt op onderstaande maandag middagen van 13:30-15:30:
14 maart, 4 april en 11 april.

Het Geldpunt is gevestigd in De Trekvogel, Karekiet 49 te Mijdrecht.

Wat neem je mee:

 • DigiD code
 • aangifte 2020 
 • voorlopige aanslag 2021 of voorlopige teruggaaf 2021
 • saldi bankrekeningen per 01-01-2021 en per 31-12-2021
 • jaaropgave 2021 van werkgever, UWV, SVB, pensioenfonds etc
 • eigen woning? (WOZ waarde peildatum 01-01-2020, hypotheekgegevens)
 • kosten? betaalde studiekosten
                  ziektekosten: nota’s, betaalbewijzen
                 dieetkosten (met verklaring arts)
                  hulpmiddelen (o.a. batterijen gehoorapparaat, steunzolen)
                  taxikosten ziekenhuisbezoek
                  extra kleding en beddengoed
 • giften?  betaalbewijzen

Wat zijn de kosten?
Deze vrije inloopuren waarbij geholpen wordt met de aangifte inkomstenbelasting 2021  zijn bedoeld voor inwoners van De Ronde Venen met een laag inkomen die niet op andere plekken hulp krijgen. Deze hulp is gratis.
 

Inloopspreekuren voor belastingaangifte 2021