12 oktober 2021
Restafval containers krijgen een chip

Inwoners worden gevraagd hun container met een adressticker aan de weg te zetten op een bepaalde datum. De firma DBICS komt dan langs om, in opdracht van de gemeente, de chip te plaatsen.
Indien de container geen voorbewerkte plek heeft voor de chip dan wordt er een sticker op de container geplaatst met informatie hoe en wanneer de chip wordt geplaatst.

Als deze actie klaar is, worden alleen nog restafvalcontainers geleegd die een chip hebben. Containers die geen chip hebben, worden meegenomen. Bij het uitlezen van de chips kijkt de gemeente naar het totaal aantal containers dat wordt aangeboden. Met deze gegevens kan de inzamelaar de ophaalroutes optimaliseren en bijhouden hoeveel kilo restafval zij ophalen. 

Inwoners die een extra restafvalcontainer willen houden, waar zij nog niet voor betalen, moeten contact opnemen met DBICS. Zij voorzien de container dan van een chip. De extra afvalstoffenheffing wordt inrekening gebracht vanaf het moment dat de container is gechipt. De factuur hiervoor komt via Belastingdienst Amstelland.

Voor meer informatie en voor vragen over het chippen van de restafvalcontainers kunnen inwoners alleen terecht bij DBICS op telefoonnummer 085 822 44 97. Op de website www.derondevenen.dbics.nl staan veel gestelde vragen met antwoorden.

Restafval containers krijgen een chip