Acceptatie huurwoning

Heeft u gereageerd op een woning?
U ontvangt een e-mail van WoningNet waarin staat dat u voor een bepaalde datum moet aangeven of u belangstelling heeft om de woning te bezichtigen. 
Deze stap is belangrijk, anders loopt u de woning mis.

Alleenstaand, met kinderen die meeverhuizen? 

  • Is een opgesteld ouderschapsplan nodig waarin deze afspraken zijn vastgelegd, ondertekend door beide ouders.
  • OF bewijs op uittreksel van de gemeente (BRP) dat de kinderen staan ingeschreven op uw woonadres, inclusief datum van inschrijving.

Echtscheiding, Bent u gescheiden? Dan hebben wij nodig: 

  • Een officiële getekende beschikking van de rechtbank. Indien u kinderen heeft, hebben wij een ouderschapsplan nodig waarin deze afspraken zijn vastgelegd, ondertekend door beide ouders.
  • Controle: Op uittreksel burgerlijke staat gescheiden
  • Op ID bewijs, E/V (echtgenoot van) P/V (partner van)

Partneralimentatie: 
Ik (aanvrager) betaal/ontvang partneralimentatie. Neem de beschikking mee waaruit het precieze bedrag blijkt. 

Zolang er nog geen beschikking is van de rechtbank is of een aanvraag voor scheiding bij de rechtbank is ingediend, kan GroenWest geen woning toewijzen.

LET OP! 

Adviseer de cliënt de uitnodiging goed door te lezen.
De bewijsstukken dienen uiterlijk de volgende werkdag voor 12.00 uur te worden ingeleverd.
 

088-0129000

 verhuur@groenwest.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Kijk op de website van WoningNet wat regels voor woningtoewijzing inhouden.

Passend toewijzen betekent ook het volgende:
Er komt een woning vrij voor 5 personen. Indien iemand reageert op deze woning en de inwoner wil erin met 3 personen, dan gaat een gezin met 5 personen voor op deze persoon.

Aanvraag procedure

De check van de documenten duurt ongeveer 5 werkdagen. Als het langer duurt, dan kunt u contact opnemen met GroenWest via telefoonnummer: 088-012 90 00.

GroenWest maakt dan direct een afspraak met u voor het tekenen van de huurovereenkomst. De huurovereenkomst gaat in zodra de woning klaar is voor verhuur.
Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst ondertekent u ook een inkomensverklaring.
Let op: na het tekenen van het huurcontract vervalt de inschrijving bij WoningNet.