Centrum voor Jeugd en Gezin

Per februari 2021 is deze regeling vervallen en alleen nog zichtbaar voor het Servicepunt:

het CJG is overgegaan naar de GGD. Meer info zie onze regeling: Jeugdgezondheidszorg 

 

 

 

Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pedagogen en opvoedadviseurs samen met andere professionals die zich bezighouden met kinderen en jongeren.

Bijvoorbeeld met kinderopvang, peuterspeelzaal, school, welzijnsorganisatie, huisarts, verloskundige, psycholoog en MEE

1e ring van het CJG is het lokaal werkende kernteam: Jeugdgezondheidszorg JGZ, GGD, AMW, Pedagogisch Bureau. De taken van de 1e ring zijn: signaleren, preventie, behandeling en begeleiding.

2e ring van het CJG zijn de regionale instanties waar men met een doorverwijzing naar toe kan, o.a. : Altrecht, Bureau Jeugdzorg, Indigo, MEE.

De jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg is de gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. In sommige gemeenten zelfs tot 23 jaar. De JGZ volgt de ontwikkeling van het kind. In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor deze zorg. Dit betekent dat elke gemeente zelf mag bepalen hoe het de zorg voor kinderen inricht. Maar ook hoe de plek waar je de zorg kan vinden genoemd wordt. In sommige gemeenten moet je voor het consultatiebureau naar het CJG, in andere gemeenten is dit weer het Wijkteam.

GGD
De GGD doet onder meer gezondheidsonderzoeken, geven vaccinaties, adviseren gemeenten over het gezondheidsbeleid en ondersteunen scholen en kinderopvang bij hun zorg voor een gezonde leeromgeving voor hun kinderen.
Daarnaast verleent de GGD ook hulp als er incidenten uitbreken in de regio, bijv. na een uitbraak van voedselvergiftiging of een infectieziekte en zorgen zij ervoor dat ze zijn toegerust op snelle hulpverlening bij eventuele crisis of rampen.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Voor jongeren die problemen hebben waar ze zelf niet meer uitkomen is er jongeren maatschappelijk werk. De maatschappelijk werker luistert, denkt met je mee en helpt je op weg zodat je snel weer grip hebt op je situatie.

Pedagogisch bureau
Voor de meeste vragen over opvoeding kan de inwoner terecht bij het team jeugdgezondheidszorg van het CJG in de eigen woonplaats.
Is de vraag wat uitgebreider, dan kan de inwoner terecht bij het Pedagogisch Bureau van Kwadraad. De pedagoog biedt ondersteuning aan iedereen die vragen heeft over de opvoeding van kinderen van 0-19 jaar. Het Pedagogisch Bureau geeft antwoord op vragen over eet- en slaapproblemen, zindelijkheid, (peuter)puberteit, seksualiteit en ook over agressie, ruzie en wederzijds onbegrip.

Voor vragen over de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en jeugdarts/jeugdverpleegkundige) en het verzetten van afspraken, bellen naar de GGD:
Tel.nr: 033-4600046
Mailadres: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl

Voorvragen aan het pedagogische bureau en het maatschappelijk werk bellen naar Kwadraad:
Tel.nr: 088-9004000
Mailadres: bureaudienst.derondevenen@kwadraad.nl

 
 

Anneke Wenker

033-4600046

 a.wenker@kwadraad.nl

Ga naar de website...

Aanvraag procedure

Aanmelden samen met professional of via het Servicepunt. Men wordt altijd teruggebeld.

Zijn er meer vragen of komt er geen antwoord: neem contact op met de professional of het Servicepunt.

De Servicepunten zijn inlooppunt voor contact met het Centrum voor Jeugd en gezin.