Dagbesteding Zonnehuisgroep Amstelland

2022 Vervallen, bieden geen dagbesteding meer (alleen zichtbaar voor SP)

 

 

 

 

 

Dagbesteding is gericht op begeleiding van ouderen in groepsverband, gericht op bezigheid en sociaal-recreatieve activiteiten, het bijhouden van vaardigheden; eventueel aangevuld met lichte assistentie bij persoonlijke zorg.

Het dagprogramma is bedoeld voor oudere mensen met sterk verminderde redzaamheid (beperkingen bij zelfregie, persoonlijke zorg). Er is een duidelijke verzorgingsbehoefte en/of begeleidingsbehoefte (waaronder lichte dementie, niet aangeboren hersenletsel).

Het dagprogramma zal bijdragen aan vermindering van sociaal isolement van de betreffende persoon, of aan verlichting van intensieve ondersteuning door mantelzorgers. Deelname aan het dagprogramma kan ook dienen ter overbrugging van een periode tot langdurige opname in een intramurale voorziening.

zie onze regeling voor meer informatie over Zonnehuisgroep.

Woont u in Mijdrecht, Wilnis of Vinkeveen? Bij onze dagbesteding ontmoet u dorpsgenoten om samen de dag door te brengen en mee te doen met activiteiten. Ook is er een ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers.

Wij bieden een gevarieerd programma dat is afgestemd op ouderen met fysieke beperkingen of dementie. Afhankelijk van wat uw wensen zijn, besteedt u uw dag: wandelen, gymnastiek, schilderen, knutselen, zingen, muziek luisteren, dansen, spelletjes en uitstapjes.

  • Een of meerdere dagen per week.
  • U wordt opgehaald en weer thuisgebracht.
  • Een lunch en naar wens een gezamenlijke warme maaltijd

Een kijkje nemen?
Wilt u een keer vrijblijvend langskomen of meer informatie? Neemt u dan contact op met Sharina Heesen via 06 51986471 of s.heesen@zhga.nl. Zij kan u alles vertellen over de mogelijkheden.

 

2021 mei: per 1 mei is de dagbesteding Zonnehuis Majella stopgezet, te weinig deelnemers

0297-263249

 rondevenen@zhga.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Dagbesteding voor ouderen wordt geboden aan cliënten die daartoe geïndiceerd zijn door de WMO of de WLZ.

 

Kosten en vergoeding

Via een gemeentelijke toewijzing WMO zijn de kosten € 19,= per maand.

Of als overbrugging wanneer  met een WLZ-indicatie.  Dan is er een inkomensafhankelijke bijdrage. 

Komt u niet in aanmerking voor een indicatie of wacht u hierop dan kunt u toch deelnemen. Meer weten? Bel het klantcentrum van Zonnehuisgroep voor hulp bij uw aanvraag.

 

Aanvraag procedure

Aanvragen wmo indicatie via het Servicepunt zie onze regeling.

Aanvragen wlz indicatie via het Ciz.

Als het centraal meldpunt van de Zonnehuisgroep Amstelland de aanvraag heeft ontvangen, neemt de zorgmanager van het betreffende zorgcentrum contact op met de cliënt voor het maken van een afspraak. Eventueel wordt de cliënt op een wachtlijst geplaatst of wordt deelname aan dagverzorging elders binnen de Zonnehuisgroep Amstelland