Dagbesteding Zonnehuisgroep Amstelland

Dagbesteding is gericht op begeleiding van ouderen in groepsverband, gericht op bezigheid en sociaal-recreatieve activiteiten, het bijhouden van vaardigheden; eventueel aangevuld met lichte assistentie bij persoonlijke zorg.

Dagbesteding voor ouderen wordt geboden aan cliënten die daartoe geïndiceerd zijn door de WMO.

Het dagprogramma is bedoeld voor oudere mensen met sterk verminderde redzaamheid (beperkingen bij zelfregie, persoonlijke zorg). Er is een duidelijke verzorgingsbehoefte en/of begeleidingsbehoefte (waaronder lichte dementie, niet aangeboren hersenletsel).

Het dagprogramma zal bijdragen aan vermindering van sociaal isolement van de betreffende persoon, of aan verlichting van intensieve ondersteuning door mantelzorgers. Deelname aan het dagprogramma kan ook dienen ter overbrugging van een periode tot langdurige opname in een intramurale voorziening.

0297-263249

 rondevenen@zhga.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Dagbesteding staat open voor cliënten somatiek en PG en daarnaast ook voor ouderen met een lichte verstandelijke handicap.

Kosten en vergoeding

Eigen bijdrage is per 1-1-2019 € 19,= per maand.

zie www.cvz.nl (consumenteninformatie/publieksfolders)

 

Aanvraag procedure

Als het centraal meldpunt van de Zonnehuisgroep Amstelland de aanvraag heeft ontvangen, neemt de zorgmanager van het betreffende zorgcentrum contact op met de cliënt voor het maken van een afspraak. Eventueel wordt de cliënt op een wachtlijst geplaatst of wordt deelname aan dagverzorging elders binnen de Zonnehuisgroep Amstelland