Groenwest: Betalingsregeling huur

Bij achterstand in de huurbetalingen kan in een aantal gevallen bij GroenWest een betalingsregeling worden getroffen.

  • Betalingsregelingen kunnen alleen worden gesloten voor de gehele huurachterstand, niet slechts voor een gedeelte.
  • Betalingsregelingen duren bij voorkeur zo kort mogelijk, echter maximaal zes maandelijkse termijnen.

Op de Servicepunten worden geen betalingsregelingen afgesproken. De medewerkers kunnen u wel helpen om via de website van GroenWest een veerzoek in te dienen. 

Let op het volgende:

  • Betalingsregelingen kunnen alleen worden gesloten voor de gehele huurachterstand, niet slechts voor een gedeelte.
  • Betalingsregelingen duren bij voorkeur zo kort mogelijk, echter maximaal zes maandelijkse termijnen.

Zie ook werkproces Westerbeek,

Wanneer de huurachterstand dusdanig zorgelijk is, kan GroenWest een melding doen bij het Kernteam (na overleg met de adviseur Wonen van de Gemeente). Er wordt dan bekeken of er iemand op afgaat om de achtergrond en oorzaak van de betalingsachtergrond te achterhalen en te bekijken welk maatwerk kan worden geleverd vanuit de gemeente.
Tussen GroenWest en de gemeente wordt hier zo preventief mogelijk in gehandeld.
Zijn er zorgelijke situaties ontstaan, is het belangrijk dat de huurder contact blijft houden met GroenWest. Gezamenlijk met bijv. Schuldhulpverlening en/of Kwadraad, en/of budgetcoach wordt bekeken hoe de hulpverlening kan worden ingezet om evt. huisuitzetting te voorkomen.

 

Hoofdkantoor GroenWest

088-0129000

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

  • Afgesproken betalingsregelingen moeten worden voldaan.
  • Interne afspraak: als richtlijn wordt er eenmaal per jaar een regeling afgesproken. Dus binnen een jaar kan niet nog een keer een regeling worden getroffen. Wijzigingen zijn niet mogelijk.

Aanvraag procedure

De vervolgprocedure ligt geheel bij GroenWest.