Groenwest: Klacht voor of over Groenwest

Het kan gebeuren dat u als huurder een verzoek, klacht of probleem heeft, waarover u graag met GroenWest wil spreken. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld overlast met de buren, de huurverhoging of de woonruimteverdeling. Ook een klacht over de dienstverlening van GroenWest zelf kunt u indienen.

Hiervoor gaat u naar de website van GroenWest via deze link https://www.groenwest.nl/zoeken?query=klacht

 

- Niet tevreden over de afhandeling van een onderhouds- of reparatieverzoek? Neem telefonisch contact op, GroenWest wil graag met huurders bespreken hoe de klacht opgelost kan worden.

- Overlast door buren? Eerst samen over praten. Als het probleem blijft bestaan: zie dan het werkproces Buurtbemiddeling.

- Niet eens met de huurprijs? Neem contact op met GroenWest en maak bezwaar. Komen huurder en GroenWest niet tot een oplossing? Dan kan de huurder terecht bij de Huurcommissie. Op de website is een standaardbezwaarschriftformulier te downloaden. Zie ook www.huurcommissie.nl.

- Niet eens met de woonruimteverdeling? Neem contact op met GroenWest. Komen huurder en GroenWest niet tot een oplossing? Dan kan de huurder terecht bij de Klachtencommissie Woonruimteverdelingssysteem. Op www.groenwest.nl staat meer informatie.

 

Hoofdkantoor GroenWest

088-0129000

 woonconsulenten@groenwest.nl

Ga naar de website...

Aanvraag procedure

De juiste afdeling neemt de klacht in behandeling. Binnen twee weken krijgt u bericht. GroenWest laat weten welke mogelijkheden er zijn om de klacht te verhelpen. Indien er  meer tijd nodig is, laat GroenWest dat ook weten.

Als een klacht een geschil wordt, kan de klacht per brief worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, een onafhankelijke commissie. Kijk op de website van GroenWest.