Groenwest: Wijziging tenaamstelling huurwoning

De cliënt die de woning op zijn of haar naam wil hebben kan per mail of schriftelijk een verzoek doen van wijziging tenaamstelling van de huurovereenkomst bij GroenWest. 

Bij het overlijden van de partner kan de client de huurovereenkomst op zijn of haar krijgen indien de client getrouwd of medehuurder was. Bij het indienen van het verzoek van wijziging tenaamstelling, dient een overlijdensakte te worden toegevoegd. In geval van samenwonen (niet getrouwd), dan zijn er twee mogelijkheden: 

- is cliënt medehuurder en de partner is overleden, dan mag de cliënt in de woning blijven.
- is cliënt medebewoner en de partner is overleden, dan mag de cliënt maximaal een half jaar in de woning blijven wonen

Medehuurder kun je pas worden vanaf twee jaar van samenwonen. Als de partner overlijdt en je bent nog niet twee jaar samen, mag u de woning niet blijven bewonen. 

Het is ook mogelijk dat cliënt samen met één van de ouders in de woning woont. Ouder en kind kunnen ook medehuurders zijn.

Bij samenwonen van ouder en kind is het van belang dat zij beiden (mede-)huurder zijn.

088-0129000

 info@groenwest.nl

Ga naar de website...

ToelatingsvoorwaardenMedehuurder kun je pas worden vanaf twee jaar van samenwonen. Als de partner overlijdt en je bent nog niet twee jaar samen, moet je er alsnog uit.

Het is ook mogelijk dat cliënt samen met één van de ouders in de woning woont. Ouder en kind kunnen ook medehuurders zijn.