StdB: Informatief huisbezoek Tympaan-De Baat

In De Ronde Venen zijn heel veel voorzieningen en regelingen voor ouderen. Op het gebied van gezondheidszorg, vrijwilligers die u kunnen helpen, activiteiten voor ouderen, wonen en financiële regelingen voor mensen die het niet zo breed hebben. In de praktijk is gebleken dat veel ouderen hiervan niet of nauwelijks op de hoogte zijn. De vrijwilliger die aan u een bezoek brengt is opgeleid om u hierin wegwijs te maken. Aan de hand van een informatiemap wordt uitgelegd welke voorzieningen en regelingen er zijn. Samen met de vrijwilliger kunt u kijken waar u nu of in de toekomst gebruik van wilt maken. 

Daarna wordt aan u een vragenlijst voorgelegd die u samen met de vrijwilliger invult. Uw antwoorden op deze vragen maken duidelijk waaraan u behoefte heeft. Daarmee kunnen de gemeente en Tympaan- De Baat inspelen op wensen van ouderen op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Niet in alle gevallen zal meteen aan uw wensen kunnen worden voldaan, maar de gemeente en Tympaan-De Baat gaan hiermee wel aan de slag. 

0297-230280

 info@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

De bezoeken worden aangeboden aan alle zelfstandig wonende senioren die dit jaar 75 jaar worden en bij alle nieuwkomers van 65 jaar en ouder in De Ronde Venen. Iedereen die voor een bezoek in aanmerking komt ontvangt daarover persoonlijk een brief. U bent uiteraard niet verplicht om iemand te ontvangen, het huisbezoek is geheel vrijwillig. 

Aanvraag procedure

In de brief over het seniorenhuisbezoek wordt u gevraagd of u mee wilt doen aan het huisbezoek. Het huisbezoek is éénmalig. Nadat u de brief heeft ontvangen, neemt een vrijwilliger contact met u op. Als u wilt meewerken wordt een afspraak gemaakt. De vrijwilliger die u belt is ook degene die bij u op bezoek komt. Als u het prettig vindt om een familielid, vriend of vriendin bij het huisbezoek aanwezig te laten zijn, dan is dat uiteraard geen probleem. Overigens blijft alles wat besproken wordt in het gesprek vertrouwelijk.