Johnson Wax (fonds) Tegemoetkoming Studiekosten

Deze regeling is niet zichtbaar voor inwoners

Stichting Johnson Wax Fonds verstrekt een tegemoetkoming in de studiekosten voor kinderen in de leeftijd van 16 tot 25 jaar waarvan (één van) de ouders wonen in De Ronde Venen. Hierbij wordt getoetst op het inkomen van de ouders. Middels een aanvraagformulier kan er aanspraak worden gemaakt op een tegemoetkoming.

Voor meer fondsen zie regeling (niet ingelogde versie)
Voor meer fondsen zie regeling (ingelogde versie)

Toelatingsvoorwaarden

Het bestuur van het fonds beslist of een bijdrage wordt toegekend. Er wordt gekeken naar het inkomen. De laagste inkomens komen het eerst aan de beurt.

In aanmerking komen jongeren van 16 tot 25 jaar die een voltijds opleiding volgen aan een instelling voor wetenschappelijk-, hoger-, middelbaar of ander beroepsonderwijs (zie ook de brief).

De ouders moeten in De Ronde Venen wonen (of in ieder geval één van de ouders).

Bij het aanvraagformulier moeten de jaaropgaven van beide ouders meegestuurd worden (ook wanneer de ouders zijn gescheiden).

Kosten en vergoeding

Het fonds beslist of een bijdrage wordt toegekend en handelt het verder af met de studenten, zij krijgen de bijdrage gestort op hun eigen rekening