KIES (Kinderen in echtscheidingssituatie)

De spel- en praatgroep KIES helpt kinderen van wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. Veel kinderen begrijpen niet waarom hun ouders gaan scheiden. Ze denken bijvoorbeeld dat het hun schuld is of dat ze hun ouders weer gelukkig kunnen maken. In de groep vinden de kinderen herkenning bij elkaar en delen ervaringen met elkaar.

Start training: najaar2023/voorjaar 2024 maandagmiddag na schooltijd 16:00-17:00 

Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht.

Tijdens de spel- en praatgroep leren kinderen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen. Ze kunnen verwoorden wat de scheiding voor hen betekent en leren hun vragen en angsten te uiten. Door te oefenen met ‘ik-boodschappen’ leren ze om te gaan met conflicten. Zo ontstaat een gedragsverandering: kinderen krijgen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. 

Onderwerpen die samenhangen met een scheiding

De spel- en praatgroep wordt geleid door gecertificeerde KIES-coaches van Kwadraad (KIES = Kinderen In Echtscheiding Situatie). Onderwerpen die besproken worden zijn: 

 • familie
 • emoties
 • verstoorde communicatie
 • concentratie en leren
 • gedrag
 • veranderingen
 • omgangsregeling
 • nieuwe partners
 • gewijzigde invloed van beide ouders

 

KIES is voor kinderen in de bassisschooleeftijd. Daarnaast is er voor kinderen van gescheiden ouders tussen de 10 en 23 jaar ondersteuning mogelijk door Stichting Villa Pinedo, gecontracteerd door de gemeente De Ronde Venen.

Marga Kraaijkamp

088-900 4000

 m.kraaijkamp@kwadraad.nl

Ga naar de website...


Aanmeldformulier Kies

folder Kies

Toelatingsvoorwaarden

De training is voor kinderen van groep 4 tot en met 8 op de basisschool. Let op: Beide ouders moeten toestemming geven via een toestemmingsformulier. Neem contact op met ons als dit niet mogelijk is. 

Praktische informatie: 

 • De spel- en praatgroep start bij voldoende deelnemers op maandagmiddag, na schooltijd van 16.00 tot 17.00 uur.
 • Er zijn 8 bijeenkomsten.
 • Voor ouders is er voorafgaand één informatiebijeenkomst

Kosten en vergoeding

De training wordt gesubsidieerd door uw gemeente. Er wordt per kind een eigen bijdrage van 50 euro gevraagd. Wanneer ouders kunnen aantonen deze bijdrage niet te kunnen betalen zal er overleg met de gemeente plaatsvinden. 

Aanvraag procedure

Het aanmeldformulier bevind zich rechtsboven.
Deze is downloadbaar en na invulling en ondertekening in te leveren tijdens het intakegesprek of digitaal verzenden naar m.kraaijkamp@kwadraad.nl 

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op.

Training vol of al gestart? 
De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.