StdB: Personen alarmering Tympaan-De Baat

Je wilt zelfstandig blijven wonen. Je vindt het een veilig gevoel dat je alarm kunt slaan in het geval er iets met je is. Wellicht kan de personenalarmering iets voor jou betekenen...

Je krijgt een zendertje dat met een koordje om de hals of in een polsband gedragen kan worden. In geval van nood leg je met één druk op de knop verbinding met de alarmcentrale, die vervolgens de aangegeven contactpersoon inschakelt. 

Contactpersonen: zijn betrokkenen (min 3 personen) uit je eigen omgeven die door jezelf zijn opgegeven en die een huissleutel in bezit hebben.

Alarmcentrale: is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

 

Personenalarmering is uit te breiden. Voor meer informatie: bel of mail de contactpersoon van Tympaan-de Baat.

Zie ook de regeling personenalarmering via Careyn
Zie ook de regeling personenalarmering via Careyn (ingelogd)

Seda Hakobian en Ester Hoogkamp

0297-230280

 s.hakobian@stdb.nl
  e.hoogkamp@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Medische indicatie (verwijzing huisarts), indien men door leeftijd, ziekte of handicap risico loopt in een noodsituatie te raken en men bereid is om de veiligheidsknippen of vergrendelingen op de voordeur niet te gebruiken. Sociale alarmering zonder medische indicatie maar tegen het tarief van €18 per maand plus eenmalige aansluitkosten van €75. 

Kosten en vergoeding

(prijspeil 2022)
Maandelijkse abonnement voor apparatuur, onderhoud en meldkamer bedraagt €18,00. 
Eenmalige aansluitkosten €75,00.
Uitbreiding met valdetectie bedraagt extra €4,00 per maand.

Loopt uw zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid, de Eno-groep (HollandZorg, Salland, ZorgDirect) of ONVZ (PNOzorg, VvAA)?
Dan geldt een eigen bijdrage van €4,00 per maand, mits een medische indicatie is verkregen. 
Uitbreiding kost €4,00 per maand extra. 
De aansluit- en overige kosten worden rechtstreeks door Tympaan-De Baat verrekend met uw zorgverzekeraar. 

Loopt uw zorgverzekering ergens anders?
Dan geldt de maandelijkse bijdrage van €18,00 (+ eventuele uitbreiding €4,00) en de eenmalige aansluitkosten €75,00. 
Veel verzekeraars kennen een (deel-)vergoeding van de kosten voor personen alarmering op grond van medische redenen. 
Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar. De verzekeraar vraagt in de meeste gevallen een indicatieverklaring van de huisarts.

 

 

Aanvraag procedure

Via contactpersoon van Tympaan-De Baat