StdB: Personen alarmering Tympaan-De Baat

Je wilt zelfstandig blijven wonen. Je vindt het een veilig gevoel dat je alarm kunt slaan in het geval er iets met je is. Wellicht kan de personenalarmering iets voor jou betekenen...

Je krijgt een zendertje dat met een koordje om de hals of pols gedragen kan worden. In geval van nood leg je met één druk op de knop verbinding met de alarmcentrale, die vervolgens de aangegeven contactpersoon inschakelt. 

Contactpersonen: zijn betrokkenen (min 3 personen) uit je eigen omgeven die door jezelf zijn opgegeven en die een huissleutel in bezit hebben.

Alarmcentrale: is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

 

De personenalarmering is uit te breiden met een valdetector. 
Valdetectoren zijn bedoeld voor mensen die een grote kans maken om te vallen en als het gevolg daarvan niet meer zelfstandig kunnen alarmeren met een drukknop. Een valdetector registreert plotselinge bewegingen en schokken, precies wat bij een val gebeurt. Een valdetector maakt bij een val automatisch alarm.

Zie ook de regeling personenalarmering via Careyn
Zie ook de regeling personenalarmering via Careyn (ingelogd)

Seda Hakobian en Ester Hoogkamp

0297-230280

 s.hakobian@stdb.nl
  e.hoogkamp@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Indien men door leeftijd, ziekte of handicap risico loopt in een noodsituatie te raken. (en bereid zijn om de veiligheidsknippen of vergrendelingen op de voordeur niet te gebruiken.)

Kosten en vergoeding

Maandelijkse abonnement voor apparatuur, onderhoud en meldkamer bedraagt €18,00. 
Eenmalige aansluitkosten €75,00.
Uitbreiding met valdetectie bedraagt een extra €4,00 per maand.

Verzekerd bij Zorg en Zekerheid?
De kosten (indien hiervoor een indicatie is verkregen) worden direct verrekend met de zorgverzekeraar. 
Er geldt een eigen bijdragen van €4,00 per maand.
Met valdetector is de eigen bijdrage €8,00 per maand.

Ergens anders verzekerd?
Veel verzekeraars kennen een (deel-)vergoeding van de kosten voor personen alarmering op grond van medische redenen. Informeer hiernaar bij de zorgverzekeraar. De verzekeraar wil in de meeste gevallen een indicatieverklaring van de huisarts.

 

 

Aanvraag procedure

Via contactpersoon van Tympaan-De Baat