StdB: Buurtbemiddeling

Harde muziek of gestamp op de trap. Een hond die voor de deur plast. Een boom die de tuin overschaduwt of een kinderwagen op de galerij. Voor u het weet, groeien kleine irritaties uit tot grote conflicten. Buren worden vreemden, of erger nog, vijanden. Herkent u dit? Buurtbemiddeling helpt u om het niet zover te laten komen. 

Vindt u het lastig om in gesprek te komen of loopt het gesprek op niets uit? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Zij geven informatie en advies over hoe u de burenoverlast zelf kunt aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kunt u ook onafhankelijke bemiddelaars inschakelen. Onder hun deskundige begeleiding kunt u samen met uw buren nadenken over een goede oplossing.

Burenoverlast tijdens Corona:
https://overlastvanburen.nl/
Er is een speciale spreekuur voor bewoners in deze heftige tijd. 
Ze geven tips en trucs om overlast zelf aan te pakken. 

 

 

Buurtbemiddeling De Ronde Venen heeft samen met zo'n 80 andere organisaties voor buurtbemiddeling een website ontwikkeld, www.problemenmetjeburen.nl . Op deze site is algemene informatie te vinden en worden tips gegeven. Bezoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde organisatie voor Buurtbemiddeling.

Bij langdurige of hardnekkig conflicten van huurders van GroenWest worden de woonconsulenten van GroenWest ingeschakeld. Dit zijn Thijs de Jong en Cecilia House.

0297-230280

 buurtbemiddeling@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Criteria voor Buurtbemiddeling:

Buurtbemiddeling kan worden ingezet bij verschillende soorten overlast en bij een slechte relatie of ruzie met de buren. In principe is buurtbemiddeling niet geschikt als sprake is van een van onderstaande situaties:
- Relationele conflicten
- Conflicten tussen huurder en verhuurder
- Conflicten waarbij ernstige verslavingsproblematiek speelt
- Conflicten met ernstig geweld
- Ernstige psychiatrische problematiek
- Als conflict bij andere instantie in behandeling is, bijv. de rechtsbijstandverzekering, justitie.

In principe is Buurtbemiddeling niet geschikt in de volgende gevallen, u kunt dan contact opnemen met een woonconsulent van GroenWest:
- Als een persoon niet in staat is om een gesprek te voeren (bijvoorbeeld bij een psychose of verslaving)
- Wanneer er conflicten zijn binnen het gezin/relatie of familie
- Wanneer er een conflict is tussen de huurder en verhuurder
- Als een conflict bij een juridische instantie in behandeling is
- Bij een lopende zaak waarbij de woonconsulent al betrokken is

Bij twijfel altijd even overleggen met de coördinator Buurtbemiddeling, de betreffende woonconsulent of de wijkagent.

Kosten en vergoeding

De inzet van Buurtbemiddeling is voor de inwoners van de De Ronde Venen gratis.