StdB: Maatje voor Twee Tympaan-De Baat

Aan de hand van overeenkomstige interesses koppelt de coördinator van Tympaan-De Baat een maatjesvrijwilliger aan een inwoner van De Ronde Venen die op bepaalde punten in het leven even ondersteuning nodig heeft. Een ’maatjescontact’ wordt aangegaan voor een periode van een jaar met als belangrijk uitgangspunt dat beide partijen plezier hebben en samen ontspannende, alledaagse activiteiten ondernemen.

Belangrijk om vooraf te weten:
* De hulpvraag moet meer zijn dan alleen behoefte aan een luisterend oor of sociaal contact
* De kosten voor uitstapjes of nuttigen van consumptie tijdens een afspraak zijn voor rekening van de hulpvrager
* Het gaat uitdrukkelijk om het samen doen van activiteiten en niet dat de vrijwilliger je bijvoorbeeld brengt naar de  tandarts of het ziekenhuis
* De hulpvrager woont zelfstandig
* De vrijwilliger bezoekt jou thuis en niet andersom   

Dat de vrijwilliger:
* in contact wordt gebracht met iemand die vaak komt uit een andere “wereld” dan die van hem of haar
* zijn blikveld vergroot
* voldoening krijgt om van betekenis te zijn

Voor wie is een maatjesvrijwilliger?
Heb je bijvoorbeeld door sociale, lichamelijke of psychische problemen weinig contacten of kom je moeilijk de deur uit? Door bepaalde omstandigheden, gebeurtenissen of het wegvallen van sociale contacten kun je behoefte hebben aan iemand die er voor je is. Een maatje helpt je weer op weg! Een maatje is een vrijwilliger die speciaal voor jou komt, leuke dingen met je onderneemt, een luisterend oor biedt, met je mee denkt en je op nieuwe ideeën brengt.
NB. Woont de inwoner niet zelfstandig (bijv. onder begeleiding van Zideris, Amerpoort o.d.) dan valt deze niet onder Maatje voor Twee. De betrokken organisatie kan zelf een maatje zoeken, eventueel met steun van het Steunpunt vrijwilligerswerk. De begeleiding van deze vrijwilliger ligt dan wel bij de organisatie zelf.

Intakegesprek
Na een telefonische kennismaking volgt een intakegesprek thuis. Met deze coördinator bespreek je om welke reden je graag hulp zou willen ontvangen van een maatjesvrijwilliger. En wat je graag dat die persoon met je onderneemt? Op welke dagen kun je afspreken?

Kennismakingsgesprek
Indien na het intakegesprek een geschikte vrijwilliger gevonden is, volgt een kennismaking met de mogelijke vrijwilliger en de coördinator bij jou thuis. Als jullie allebei instemmen tot het aangaan van het maatjescontact, maken we gezamenlijk de vervolgafspraken.

Periode
Eerst start een proefperiode waarbij je 3x met de vrijwilliger afspreekt. Indien er een klik is, gaan jullie vanaf de vierde contactmoment het maatjescontact voor 1 jaar aan. Na deze periode stopt het contact en vindt een evaluatiegesprek plaats.

Wil je vrijwillig maatje van iemand worden?
Het maatje treedt de ander tegemoet als een gelijkwaardig persoon, waarbij de waarde van het persoonlijk contact voorop staat.
Belangrijk is dat je goed kunt luisteren en het leuk vindt om samen met iemand ontspannende alledaagse activiteiten te ondernemen. Bovendien maak je wellicht kennis met iemand uit een andere ‘wereld’ dan die van jou, waardoor mogelijk jouw eigen blikveld wordt vergroot.

Ben je:
* Warm, hartelijk en sociaal vaardig?
* Sta je niet met een oordeel klaar?
* Kun je goed luisteren?
* Psychisch in staat een ander te kunnen helpen?
* Ben je voor 1 jaar en gemiddeld eens per twee weken beschikbaar?
Dan is Maatje voor Twee op zoek naar jou!

Kennismakingsgesprek
De coördinator spreekt met je af op kantoor voor een intakegesprek. In dit gesprek krijg je informatie over Maatje voor Twee, de organisatie Tympaan-De Baat en bespreek je waar je eigen interesses naar uit gaan, welke hulpvraag mogelijk bij je past, in welke plaats je het liefst iemand zoekt enzovoorts. Ook vragen wij aan iedere vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Passende begeleiding naast persoonlijke begeleiding van de coördinator ontvang je als maatjesvrijwilliger vanuit Tympaan-De Baat verschillende trainingen die van belang zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden binnen Maatje voor Twee.

Actuele hulpvragen
Bezoek voor actuele hulpvragen op: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info of onze Maatje voor Twee Facebookpagina. of contact met coördinator

0297-230280

 maatjevoortwee@stdb.nl
  c.zaal@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

- De hulpvrager woont zelfstandig.
- De hulpvrager wil er op uit, maar kan dit niet zelf (fysieke/geestelijke belemmering).
- De hulpvrager en de vrijwilliger doen samen een activiteit die zij beiden leuk vinden om te doen.
- De hulpvrager en de vrijwilliger halen er beiden iets van waarde uit.
- Het maatjescontact wordt aangegaan voor een periode van een jaar.

 

Kosten en vergoeding

Geen (voor vrijwilliger is er een telefoon- en kilometervergoeding).

Aanvraag procedure

Voorbeelden van activiteiten die maatjeskoppels ondernemen: wandelen of fietsen, bezoeken van een activiteit in de buurt of ergens iets gaan drinken.

Doelen van Maatje voor Twee
Dat de hulpvrager:
* op weg wordt geholpen
* blijft deelnemen aan de samenleving
* bevestigd wordt wat nog (wel) kan
* groeit in welbevinden
* uit het sociaal isolement komt