StdB: Opbouwwerk

Het opbouwwerk zet in op het versterken van de kracht van groepen inwoners om bij te dragen aan de leefbaarheid in buurt, kern, dorp of wijk. Het opbouwwerk ondersteunt bewonersinitiatieven en wijk- en dorpsorganisaties en bewonersgroepen. De initiatieven moeten leiden tot verbetering van het woon- en leefklimaat van alle inwoners van de gemeente De Ronde Venen.

 

Thema's waar het opbouwwerk zich op richt zijn:

  • veiligheid;
  • spelen;
  • groenvoorzieningen;
  • wonen;
  • verkeer;
  • sociale infrastructuur;
  • samenwerking tussen organisaties;
  • inbreng van eigen inwoners.

Opbouwwerk is er ook voor signalering en bespreekbaar maken van problemen in wijk of buurt. Zij werken hiervoor intensief samen met partners in het wijkteam. Dit wijkteam bestaat uit de wijkagent, woonconsulent van GroenWest, contactfunctionaris van de Gemeente en een opbouwwerker van Tympaan-De Baat.