StdB: Welzijn op recept Tympaan-De Baat

Dit is een aanpak waarbij mensen tussen de 18 en 80 jaar met psychosociale problemen ondersteund worden waardoor zij versterkt worden in hun gezondheid en welbevinden.

Welzijn op recept kan helpen om op zoek te gaan naar contacten en of activiteiten die mogelijk meer glans geven aan uw leven. Slecht slapen, sombere gedachten en het verlies van werk zijn enkele voorbeelden waardoor je uit balans kunt zijn. Hoe pak je de draad weer op? Wie of wat kan hierbij helpen?

0297-230280

 welzijnoprecept@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

De inwoner is verwezen door een professional. Denk aan huisarts, fysiotherapeut e.d.

Wij kunnen inwoners wijzen op deze aanpak.
Mensen met psychische klachten als somberheid, stress angst.
Mensen met chronische aandoeningen.
Mensen die vastgelopen zijn in het leven.
(Overbelaste) mantelzorgers
Dreigend isolement, eenzaamheid
Mensen met een ongezonde levensstijl

Contra indicatie:
Psychiatrische problemen, alcoholmisbruik, persoonlijkheidsstoornissen, ernstige depressie.

Kosten en vergoeding

Geen

Aanvraag procedure

- De verwijzer meldt de sociaal werker dat u aangemeld bent.

- U wordt uitgenodigd om eerst zelf contact te zoeken, maar als dat na twee weken nog niet is gebeurd, dan zal de sociaal werker u bellen.

- Verkennend gesprek met de sociaal werker en mogelijk al een koppeling aan een welzijnscoach.(vrijwilliger)

- Stappenplan opstellen met welzijnscoach en aanmelden bij een activiteit. Zo nodig gaat de welzijnscoach een keer met u mee.
- Regelmatig contact met de welzijnscoach over de ervaring en voortzetting.
- Dit traject duurt in 1e instantie ongeveer een half jaar.