WMO: Toegang Kernteam De Ronde Venen

(deze regeling staat niet meer openbaar, is alleen zichtbaar voor professionals 5-10-2022)

Voor alle complexe vragen op het gebied van zorg en welzijn kunt u een beroep doen op de Kernteams. Deze teams zijn er voor alle inwoners van De Ronde Venen. U kunt bij het Kernteam terecht met vragen over de volgende onderwerpen:
 

 • Jeugd/gezin/opvoeding
 • FinanciĆ«n
 • Lichamelijke gezondheid
 • Geestelijke gezondheid
 • Relaties/echtscheiding
 • Leven met een beperking
 • Verslaving
 • Sociaal netwerk/eenzaamheid
 • Huisvesting/wonen
 • Werk, school of dagbesteding
 • Zorg & overlastmeldingen.

Samen met u en mensen uit uw omgeving zoekt het Kernteam naar oplossingen die bij u passen. Dat is voor iedereen anders. Dat kan bijvoorbeeld zijn: hulp in het huishouden, psychische hulp, ondersteuning bij scheiding, hulp bij schulden of advies bij vragen over opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Het Kernteam helpt u op weg.

Wie werken er in het Kernteam?
Het Kernteam van De Ronde Venen bestaat uit professionals met verschillende expertises. Met elkaar wordt bekeken welke professional het beste aansluit bij uw hulpvraag. Er komen professionals uit de jeugdzorg, psychiatrie, verstandelijk gehandicapten zorg, ouderenzorg, verslavingszorg en het algemeen maatschappelijk werk.

Het Kernteam kan zelf kortdurende professionele ondersteuning bieden. Het kan mogelijk zijn dat er een doorverwijzing nodig is naar een specialistische voorziening. Het Kernteam ondersteunt u bij deze aanvraag. Als er meerdere hulpverleners bij betrokken zijn stemt de medewerker van het Kernteam alle hulp op elkaar af en is uw vaste aanspreekpunt.

Leden van het Kernteam zullen bij toerbeurt de email beantwoorden en de telefoon aannemen tijdens kantooruren.Verwijsindex
In de zorg voor jeugdigen (0 tot 23 jaar) en gezinnen registreren we in een systeem (de Verwijsindex) dat we betrokken zijn (alleen naam en geboortedatum, geen verdere inhoud). Zo weten professionals van elkaar wie er betrokken is bij een gezin en wordt voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Met toestemming van ouders (voor kinderen tot 16 jaar) of de jongere zelf kunnen professionals met elkaar afstemmen als er een match is.

Privacy
Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens nemen wij de hiervoor geldende wet- en regelgeving in acht. Dat betekent onder meer dat wij u goed informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens en in bepaalde gevallen om uw toestemming vragen.

 toegang@derondevenen.nl

Ga naar de website...


Gecontracteerde zorgaanbieders (stand december 2020)

Toelatingsvoorwaarden

Voor alle complexe vragen op het gebied van zorg en welzijn. U moet ingeschreven staan in De Ronde Venen.

Kosten en vergoeding

U betaalt niet voor de gesprekken die u heeft met het Kernteam of de begeleiding die zij bieden.

Aanvraag procedure

Neem contact op met het Servicepunt: 0297-587 600. Zij inventariseren uw vraag en, indien nodig, zorgen dat uw vraag op correcte wijze bij het Kernteam terecht komt.