AKJ Vertrouwenspersoon in de Jeugdhulp

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uitkomt met de hulpverlener, kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). 

Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. U zoekt samen uit wat er aan de hand is.

Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon u bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij brieven of e-mails schrijven tot ondersteuning bij klachtgesprekken. En van uitleg over rechten en plichten tot bemiddeling bij contactherstel.

De vertrouwenspersoon kan ondersteunen met het schrijven van brieven en e-mails, gaat mee naar klachtgesprekken en legt uit wat de rechten en plichten zijn.

Het AKJ is bereikbaar op/per: 
Tel.nr 088-5551000
Email: info@akj.nl
Chat via www.akj.nl:
- maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur
- vrijdag van 15.00 - 17.00 uur.

De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn onafhankelijk en niet in dienst van de gemeente of andere instellingen.

 

088-5551000

 info@akj.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Alle (pleeg) kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken krijgen met de jeugdhulp

Kosten en vergoeding

Gratis