Algemene Bijstand/Participatiewet

Participatiewet (PW) uitkering (voorheen Wet Werk en Bijstand), betreft een uitkering voor levensonderhoud. voor informatie klik hier
De participatiewet werkt met een kostendelersnorm. 

Kostendelersnorm: voor informatie  klik hier.
Korte uitleg:
Woont men met meerdere personen in een huis, dan heeft men lagere woonlasten per persoon. Dus wordt de uitkering per persoon lager. Tel de uitkeringen per persoon in het huishouden bij elkaar op om het totaal te berekenen.
 

IOAW, IOW en IOAZ uitkering oudere werklozen  (voor mensen boven de 50 jr), Voor informatie klik hier.
 

BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) Voor ZZP-ers zie regeling.  voor informatie klik hier.

 

Uitkering via UWV:
Heeft u meer dan 26 weken uit 36 weken gewerkt, dan kan men WW aanvragen. Loopt de WW af en heeft de klant nog geen baan gevonden, dan kan de klant daarna een uitkering via de Participatiewet (WWB) aanvragen.
Is de klant op zijn 50e jaar werkloos geworden dan komt hij/zij mogelijk in aanmerking voor IAOW.

Heeft de klant minder dan 39 weken gewerkt dan kan men uitkering via de Participatiewet aanvragen. Bij aanvraag uitkering via Participatiewet  moet ook de partner zich volledig inschrijven.

Zelfstandige onderneming gehad:
Wilt u het bedrijf stopzetten, dan verplicht uitschrijven bij Kamer van Koophandel en dan uitkering via de Participatiewet (WWB) aanvragen zoals beschreven. Wil de klant het bedrijf voortzetten, dan moet hij naar de site www.utrecht.nl. Zie werkproces ZZP-ers voor verdere instructie.

Maandelijkse inkomsten naast de uitkering: Vanaf mei 2021 dienen inwoners maandelijks hun inkomsten en loonstroken digitaal door te geven via de website van de gemeente. Hiervoor is digid inlog nodig en digitale loonstroken Klik hier voor doorgeven. Iedereen met een bijstandsuitkering heeft hier een handleiding over ontvangen (juni 2021). (geen loonstroken dan bankafschrift met bedragen erop digitaal insturen)
Geen computer beschikbaar: gebruik dan de mobiele telefoon.

Wijziging in situatie: geef dit zsm digitaal door aan de gemeente Klik hier voor doorgeven

Vakantie en uitkering: digitaal doorgeven: Klik hier voor doorgeven. Het land van bestemming, vertrek- en terugkeerdatum invullen. Indien één van deze data toch anders wordt, geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente.   Als het vakantieadres onbekend is, dan puntjes invullen. VakantieLAND wel invullen.

Giften: inwoners met een participatie-uitkering mogen tot maximaal €1200 aan giften ontvangen (bv. wasmachine, verjaardagscadeau €100 o.i.d.). Iedere gift moet gemeld worden aan de klantmanager (email). Neem ook contact op met uw klantmanager of u twijfelt of een gift wel/niet mag. 

Extra's feb. 2024:
- als inwoners weer gaan werken krijgen ze eenmalig een premie.
- 2 inwoners met beide een participatie uitkering mogen 6 maanden op proef gaan samenwonen met behoud van uitkering en behoud van eigen huurwoning als verhuurder accoord gaat. 

0297-291616

Ga naar de website...


2021 werkinstructie doorgeven wijzigingen ivm uitkering

2023 beoordelingskader giften en korten op de uitkering

Toelatingsvoorwaarden

U komt mogelijk in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont rechtmatig in Nederland en staat ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente De Ronde Venen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. Uw (gezamenlijke) inkomen wordt aangevuld tot maximaal de toepasselijke bijstandsnorm.
  • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering. Zoals bv WW.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Er geldt ook een aantal verplichtingen als u een bijstandsuitkering ontvangt.

In geval van echtscheiding: Aanvragen kan wanneer de persoon kan bewijzen dat hij/zij niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat, en kan aantonen dat de echtscheiding in gang is gezet. Aanvragen is geen toezegging op de uitkering, de gemeente kan altijd terugvallen op de huwelijksonderhoudplicht van de echtgenoot/echtgenote.

 

 

Kosten en vergoeding

Hoogte bijstandsuitkering klik hier voor meer informatie.

Als u weer aan het werk gaat en de bijstandsuitkering komt te vervallen, krijgt u een eenmalige premie van gemeente De Ronde Venen.

 

Aanvraag procedure

Let op! aan te vragen max 4 weken VOOR aanvang van de bijstandsuitkering.

Open de site www.werk.nl.
Log in met je Digid en kies voor aanvraag bijstandsuitkering.
Vragen invullen, aan het eind kun je printen wat er is ingevuld. Daarna (in een volgend scherm) kun je een lijst van bewijsstukken printen. Deze moeten meegenomen worden bij de intake op het gemeentehuis. 

Zie hier ook de bewijsstukkenlijst
Verzamel voor het invullen van uw aanvraag de volgende gegevens van uzelf én van uw huisgenoten (zoals een partner, ouders of kinderen boven de 21): 
- Uw burgerservicenummer (BSN)
- Uw DigiD. Deze kunt u aanvragen op DigiD.nl.
Gegevens over:
- uw inkomen (uw loon, belastingteruggave, alimentatie) 
- uw lopende uitkeringen
- uw woonsituatie (hoogte huur/ hypotheek) 
- uw laatste werkgever of het uitzendbureau waarvoor u werkt of werkte en de begin- en einddatum van dit contract 
- uw medebewoners (met BSN nummer en geboortedatum) 
- het inkomen van uw eventuele partner 
- bewijs van inschrijving bij UWV van uw eventuele partner 
- uw vermogen 
Bij aanvraag bijstandsuitkering: gegevens over spaargeld en waardevolle bezittingen, de hoogte van uw schulden en uw bankrekeningen. 
Bij IOAW-uitkering: gegevens van uw bankrekeningen.

Na aanvraag uitkering moet u binnen 2 werkdagen telefonisch contact opnemen met de gemeente. Samen met een klantmanager wordt gekeken of alle aanmeldgegevens compleet zijn en worden vervolgstappen met u  afgesproken.
Let op: dit is anders dan op werk.nl vermeld staat.

Kijk voor informatie op de website van de gemeente De Ronde Venen. 

Bij jongeren van 18 tot 27 jaar: vraag bijstand aan via de website www.werk.nl. de aanvraag word dan geblokkeerd voor 4 weken. Deze zoekperiode van 4 weken gaat in op de dag dat u zich heeft ingeschreven. De gemeente (werkcentrum) zal contact opnemen en begeleiden naar het zoeken van werk. Plaats alvast een CV op de site van werk.nl.