Algemene Bijstand/Participatiewet

Het betreft: Uitkering via de Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand), IOAW (De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers uitkering, voor mensen boven de 50 jr), BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) en reïntegratietrajecten.

Het betreft een uitkering voor levensonderhoud. Deze dient digitaal te worden aangevraagd via de website www.werk.nl. Kijk voor informatie naar de website van de gemeente De Ronde Venen. Het Servicepunt kan ondersteuning geven bij het invullen van de digitale aanvraagformulieren via www.werk.nl. Het kan ook zelfstandig door de inwoner thuis worden aangevraagd.

Uitleg 'kostendelersnorm'.
Woont men met meerdere personen in een huis, dan heeft men lagere woonlastem. Dus wordt de uitkering lager.
Bijv: moeder met 3 kinderen waarvan 2 boven de 25 jaar, dan wordt het een 3 persoonshuishouden. Zou één van die 2 kinderen student zijn, dan wordt het een 2 persoonshuishouden.
Bij de berekening staat nu niet meer alleenstaande of alleenstaande met kinderen.

Bezwaarschriften en eventuele klachten worden ingediend bij de gemeente.

Voor ZZP-ers zie werkproces Uitkering ZZP-ers.

Een uitleg van de uitkeringen voor oudere werklozen (IAOW, IOW en IOAZ) is een (pdf-)document opgeslagen in documenten - partners - gemeente - 20150818 Uitleg IOAW, IOW, IOAZ.

De klantmanagers zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar tijdens het spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur.

Ada Regelink en Natasja van der Hoeven kunnen worden gebeld als je een vraag hebt voor of over een cliënt. Zij kan in de dossiers nazien wie de klantmanager is.
Tel.nr: 0297-291673

Direct telefoonnummer 0297-291729 voor algemene vragen (dit nummer is alleen voor zakelijk relaties).
 

0297-291616

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Heeft de klant meer dan 26 weken uit 36 weken gewerkt, dan kan men WW aanvragen. Loopt de WW af en heeft de klant nog geen baan gevonden, dan kan de klant daarna een uitkering via de Participatiewet (WWB) aanvragen.
Is de klant op zijn 50e jaar werkloos geworden dan komt hij/zij mogelijk in aanmerking voor IAOW.

Heeft de klant minder dan 39 weken gewerkt dan kan men uitkering via de Participatiewet (WWB) aanvragen. Bij aanvraag uitkering via Participatiewet (WWB) moet ook de partner zich volledig inschrijven.

Heeft de klant een zelfstandige onderneming gehad (ZZPer) en wil de klant het bedrijf stopzetten, dan moet hij zich uitschrijven bij Kamer van Koophandel en kan dan uitkering via de Participatiewet (WWB) aanvragen zoals beschreven. Wil de klant het bedrijf voortzetten, dan moet hij naar de site www.utrecht.nl. Zie werkproces ZZP-ers voor verdere instructie.

Jongeren onder de 27 jaar hebben GEEN recht op een uitkering via de Participatiewet (WWB). Ze moeten zich houden aan de zoekperiode van 4 weken. In die periode moeten zij een school of werk zoeken. Ze moeten tijdens het intakegesprek kunnen aantonen dat zij echt hebben gezocht.

Deze jongeren moeten zich wel eerst aanmelden met Digid. Dan wordt hun aanvraag geblokkeerd. Na 4 weken kunnen zij opnieuw inloggen en kunnen ze wel verder met de aanvraag.

Deze jongeren krijgen een invulboekje met opdrachten over solliciteren en brieven schrijven. Het jongerenwerk kan hen hiermee begeleiden. De contactgegevens staan in het boekje.

In geval van echtscheiding: Aanvragen kan wanneer de persoon kan bewijzen dat hij/zij niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat, en kan aantonen dat de echtscheiding in gang is gezet. Aanvragen is geen toezegging op de uitkering, de gemeente kan altijd terugvallen op de hunwelijksonderhoudplicht van de echtgenoot/echtgenote.

De werkcoach beoordeelt naast de mogelijkheden op een uitkering ook de werkkansen van de klant.

- Er is een plicht van vrijwilligerswerk.

- Tevens is er een sollicitatieplicht van 5x per week.

Aanvraag procedure

Nadat een uitkering/bijstand is aangevraagd moet de inwoner binnen 2 dagen bellen naar de gemeente om hiervan melding te maken én om een persoonlijke afspraak te maken. Hiervoor moeten zij bellen naar Ada Regelink of Natasja van der Hoeven (tel. 0297-291673).
Zij sturen de inwoner een ontvangstbevestiging per post en mail.

Bij jongeren onder de 27 jaar maakt men een afspraak om een formulier op te halen en in te vullen. Dit formulier heet: "Samen op weg naar werk of studie". Bij het ophalen vertelt de klantmanager wat het vervolg voor de persoon is. Dit zal ongeveer een half uurtje duren. Adviseer de cliënt alvast te starten met het plaatsen van een CV op de site van werk.nl.