Algemene Bijstand/Participatiewet

Participatiewet (PW) uitkering (voorheen Wet Werk en Bijstand), PW betreft een uitkering voor levensonderhoud. 
IOAW, IOW en IOAZ uitkering oudere werklozen  (voor mensen boven de 50 jr), Voor informatie klik hier.
BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) Voor ZZP-ers zie regeling.  
BBZ: voor informatie klik hier.

 

Participatiewet: voor informatie klik hier
De participatiewet werkt met een kostendelersnorm. 

Kostendelersnorm: voor informatie  klik hier.
Korte uitleg:
Woont men met meerdere personen in een huis, dan heeft men lagere woonlasten per persoon. Dus wordt de uitkering per persoon lager. Tel de uitkeringen per persoon in het huishouden bij elkaar op om het totaal te berekenen.

 

0297-291673

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

U komt mogelijk in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont rechtmatig in Nederland en staat ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente De Ronde Venen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. Uw (gezamenlijke) inkomen wordt aangevuld tot maximaal de toepasselijke bijstandsnorm.
  • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering. Zoals bv WW.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Er geldt ook een aantal verplichtingen als u een bijstandsuitkering ontvangt.

In geval van echtscheiding: Aanvragen kan wanneer de persoon kan bewijzen dat hij/zij niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat, en kan aantonen dat de echtscheiding in gang is gezet. Aanvragen is geen toezegging op de uitkering, de gemeente kan altijd terugvallen op de huwelijksonderhoudplicht van de echtgenoot/echtgenote.

 

 

Kosten en vergoeding

Voor de hoogte van de bijstandsuitkering klik hier.

Aanvraag procedure

Open de site www.werk.nl.
Log in met je Digid en kies voor aanvraag bijstandsuitkering.
Let op: bij blz. 7. Je moet echt downloaden (dat is de digitale handtekening).
Zie hier ook de bewijsstukkenlijst.

Na aanvraag uitkering:  binnen 2 dagen bellen naar de gemeente om hiervan melding te maken én om een persoonlijke afspraak te maken. Daarna volgt een ontvangstbevestiging per post en mail.

Voor de afspraak alle bewijsstukken meenemen. Niet compleet, geen gesprek. Kijk voor informatie naar de website van de gemeente De Ronde Venen. 

Bij jongeren van 18 tot 27 jaar: vraag bijstand aan via de website www.werk.nl. de aanvraag word dan geblokkeerd voor 4 weken. Deze zoekperiode van 4 weken gaat in op de dag dat u zich heeft ingeschreven. De gemeente (werkcentrum) zal contact opnemen en begeleiden naar het zoeken van werk. Plaats alvast een CV op de site van werk.nl.