Algemene Bijstand/Participatiewet

Participatiewet (PW) uitkering (voorheen Wet Werk en Bijstand), PW betreft een uitkering voor levensonderhoud. voor informatie klik hier
De participatiewet werkt met een kostendelersnorm. 

Kostendelersnorm: voor informatie  klik hier.
Korte uitleg:
Woont men met meerdere personen in een huis, dan heeft men lagere woonlasten per persoon. Dus wordt de uitkering per persoon lager. Tel de uitkeringen per persoon in het huishouden bij elkaar op om het totaal te berekenen.
 

IOAW, IOW en IOAZ uitkering oudere werklozen  (voor mensen boven de 50 jr), Voor informatie klik hier.
 

BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) Voor ZZP-ers zie regeling.  voor informatie klik hier.

 

Maandelijkse inkomsten naast de uitkering: Vanaf mei 2021 dienen inwoners maandelijks hun inkomsten en loonstroken digitaal door te geven via de website van de gemeente. Hiervoor is digid inlog nodig en digitale loonstroken Klik hier voor doorgeven. Iedereen met een bijstandsuitkering heeft hier een handleiding over ontvangen (juni 2021). (geen loonstroken dan bankafschrift met bedragen erop digitaal insturen)
Geen computer beschikbaar: gebruik dan de mobiele telefoon.

Wijziging in situatie: geef dit zsm digitaal door aan de gemeente Klik hier voor doorgeven

Vakantie en uitkering: digitaal doorgeven: Klik hier voor doorgeven. Het land van bestemming, vertrek- en terugkeerdatum invullen. Indien één van deze data toch anders wordt, geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente.

Ada Regelink; Natasja van der Hoeven

0297-291673

Ga naar de website...


2021 werkinstructie doorgeven wijzigingen ivm uitkering

Toelatingsvoorwaarden

U komt mogelijk in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont rechtmatig in Nederland en staat ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente De Ronde Venen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. Uw (gezamenlijke) inkomen wordt aangevuld tot maximaal de toepasselijke bijstandsnorm.
  • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering. Zoals bv WW.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Er geldt ook een aantal verplichtingen als u een bijstandsuitkering ontvangt.

In geval van echtscheiding: Aanvragen kan wanneer de persoon kan bewijzen dat hij/zij niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat, en kan aantonen dat de echtscheiding in gang is gezet. Aanvragen is geen toezegging op de uitkering, de gemeente kan altijd terugvallen op de huwelijksonderhoudplicht van de echtgenoot/echtgenote.

 

 

Kosten en vergoeding

Hoogte bijstandsuitkering klik hier voor meer informatie.

 

Aanvraag procedure

Open de site www.werk.nl.
Log in met je Digid en kies voor aanvraag bijstandsuitkering.
Vragen invullen, aan het eind kun je printen wat er is ingevuld. Daarna (in een volgend scherm) kun je een lijst van bewijsstukken printen. Deze moeten meegenomen worden bij de intake op het gemeentehuis. 

Zie hier ook de bewijsstukkenlijst
Verzamel voor het invullen van uw aanvraag de volgende gegevens van uzelf én van uw huisgenoten (zoals een partner, ouders of kinderen boven de 21): 
- Uw burgerservicenummer (BSN)
- Uw DigiD. Deze kunt u aanvragen op DigiD.nl.
Gegevens over:
- uw inkomen (uw loon, belastingteruggave, alimentatie) 
- uw lopende uitkeringen
- uw woonsituatie (hoogte huur/ hypotheek) 
- uw laatste werkgever of het uitzendbureau waarvoor u werkt of werkte en de begin- en einddatum van dit contract 
- uw medebewoners (met BSN nummer en geboortedatum) 
- het inkomen van uw eventuele partner 
- bewijs van inschrijving bij UWV van uw eventuele partner 
- uw vermogen 
Bij aanvraag bijstandsuitkering: gegevens over spaargeld en waardevolle bezittingen, de hoogte van uw schulden en uw bankrekeningen. 
Bij IOAW-uitkering: gegevens van uw bankrekeningen.

Na aanvraag uitkering ontvangt u binnen een week een uitnodiging voor een afspraak op het gemeentehuis. U moet dan mondeling een toelichting geven op uw aanvraag.
Let op: dit is anders dan op werk.nl vermeld staat.

Voor de afspraak alle bewijsstukken meenemen. Niet compleet, geen gesprek. Kijk voor informatie naar de website van de gemeente De Ronde Venen. 

Bij jongeren van 18 tot 27 jaar: vraag bijstand aan via de website www.werk.nl. de aanvraag word dan geblokkeerd voor 4 weken. Deze zoekperiode van 4 weken gaat in op de dag dat u zich heeft ingeschreven. De gemeente (werkcentrum) zal contact opnemen en begeleiden naar het zoeken van werk. Plaats alvast een CV op de site van werk.nl.