Altrecht

Als u een psychische klachten heeft, dan kunt u bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling. Geestelijke gezondheidszorg wordt ook verleend door de huisarts of de basis GGZ. Pas als deze hulp niet voldoende is, kunt u bij Altrecht (verder) behandeld worden. Altrecht is er dus voor de ingewikkelde problematiek die meestal invloed heeft op verschillende levensgebieden, zoals wonen, werken, leren en sociale contacten.

 

Iedereen kan te maken krijgen met psychische klachten. Als die klachten niet overgaan en de hulp van de huisarts of de basis ggz niet voldoende is, kunnen mensen met ernstige of complexe psychiatrische problemen via een verwijzer bij Altrecht terecht. Zij bieden (hoog)specialistische behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Samen met de cliënt, familie en naasten, onze (ervaringskundige) professionals én de netwerkpartners zoals het wijkteam en de huisarts, zoeken zij waar de beste mogelijkheden liggen voor de juiste herstelondersteunende, transdiagnostische en integrale behandeling.

Men kan alleen aangemeld worden bij Altrecht door officiële verwijzers, zoals huisarts, bureau jeugdzorg, vrijgevestigde psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en andere instellingen.
Als de aanmelding binnen is krijgt men van een van de afdelingen van Altrecht een uitnodiging voor een intakegesprek.
Hierna volgt nog een gesprek met:
1. Voorstel behandeling
2. Doorverwijzing
3. Afwijzing

Minder complexe psychische problemen en preventieve activiteiten heeft Altrecht ondergebracht in een aparte organisatie: Indigo, mentale ondersteuning direct en dichtbij, www.indigo.nl .

030-2308585

Ga naar de website...

Kosten en vergoeding

Behandeling wordt vergoed uit de basis zorgverzekering. Men heeft wel de kosten van het eigen risico.

Aanvraag procedure

De huisarts doet de verwijzing en aanmelding.