ANW (Algemene Nabestaanden Wet)

Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. De overheid wil dat nabestaanden zeker zijn van een basisinkomen. Daarom kunnen zij aanspraak maken op een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Als weduwe of weduwnaar met kinderen tot 18 jaar komt u in aanmerking voor een nabestaandenuitkering. Of als u arbeidsongeschikt bent en u bent uw partner verloren.  Hiervoor gelden wel verdere voorwaarden.

Kinderen hebben recht op een wezenuitkering als allebei de ouders zijn overleden. De laatst overleden ouder moet dan wel verzekerd zijn geweest voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) toen hij of zij overleed. De uitkering stopt op het moment dat een wees 16 jaar wordt. Soms kan de uitkering worden verlengd.

Uitkeringsinstantie: SVB

U was getrouwd, had een geregistreerd partnerschap of woonde samen

Heeft u de vragen bij ‘Kijk of u een Anw-uitkering kunt krijgen’ beantwoord? En kunt u een Anw-uitkering krijgen? Vraag dan online een Anw-uitkering aan. Ga naar 'Inloggen'.

Er is een wees jonger dan 21 jaar

Een wezenuitkering kan niet online worden aangevraagd. Neem hiervoor contact met ons op. Wij sturen dan een aanvraagformulier. Is een wees jonger dan 18 jaar, dan kan de voogd of verzorger aanvragen. Een wees van 18 jaar of ouder kan zelf aanvragen.

U woont buiten Nederland

Woont u buiten Nederland en wilt u een Anw-uitkering aanvragen? Dan hangt het af van uw woonland waar u een Anw-uitkering kunt aanvragen.

030-2649003

Ga naar de website...

Aanvraag procedure

Anw uitkering online aanvragen

Wat heeft u nodig bij de aanvraag:

Heeft u inkomen? Zorg dan dat u de gegevens over uw inkomen bij de hand heeft.
Soms moet u een aantal documenten uploaden. Heeft u de documenten nu niet bij de hand? Dan kunt u deze altijd later uploaden of opsturen. Voor het uploaden mogen de bestanden bij elkaar niet groter zijn dan 8 MB.
Wij hebben uw rekeningnummer (IBAN) nodig. U vindt dit via internetbankieren, op een afschrift of uw bankpasje.
Heeft uw overleden partner buiten Nederland gewoond of gewerkt? Stuur daarvan dan gegevens mee over het wonen en werken buiten Nederland.

Wilt u liever een papieren aanvraag, bel dan met bovenstaand telnr.