AOW (Algemene OuderdomsWet)

De Algemene OuderdomsWet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen. De AOW is een van de zogenoemde volksverzekeringen.

AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt u AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

030-2649010

Ga naar de website...

Aanvraag procedure

Ongeveer 4 maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u een brief over uw AOW. U kunt niet eerder aanvragen.
Heeft u een Berichtenbox? Dan komt onze brief in uw Berichtenbox. 

Bereikt u binnen 4 maanden uw AOW-leeftijd en heeft u nog geen brief over uw AOW? Neem dan contact met ons op.

Stappenplan Digitaal aanvragen:
Op onze website kiest u voor Mijn SVB. U logt in met uw Digid.
Heeft u nog geen Digid? Dan kunt u deze aanvragen.
Na het inloggen komt u in Mijn SVB.
Kies voor AOW aanvragen.
Controleer uw gegevens.
Heeft u in het buitenland gewoond, dan kunt u die gegevens aanvullen.
Vul tot slot uw rekeningnummer in en verzend uw aanvraag.
Binnen uiterlijk 8 weken krijgt u bericht van ons.

Wilt u liever niet online aanvragen? Neem dan contact op met bovenstaand telnr. Vraag daar om een papieren aanvraagformulier toe te sturen.

Woont u buiten Nederland? Vraag uw AOW dan 6 maanden voor u AOW-leeftijd aan. De aanvraag kan per land verschillen zijn.