Belastinghulp Tympaan-De Baat

Niet iedereen kan of wil zijn belastingaangifte zelf doen. Voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte zijn verschillende mogelijkheden. Een van deze mogelijkheden is de Belastinghulp van Tympaan-de Baat. Deze belastinghulp is bestemd voor alle zelfstandig wonenden met een laag inkomen in De Ronde Venen die door leeftijd en/of handicap hulp nodig hebben bij invullen van hun belastingpapieren.

 

Belastingspreekuren 
voor wie: De spreekuren zijn bedoeld voor inwoners van De Ronde Venen met een laag inkomen die niet op andere plekken hulp krijgen. Vrijwilligers van de belastingservice van Tympaan-De Baat én van het Geldpunt staan klaar om deze zorg uit jouw handen te nemen.
Ook vluchtelingen kunnen hier gebruik van maken. Kom dan samen met uw vrijwilliger van Vluchtelingenwerk naar het belastingspreekuur.

waar en wanneer: bij het Geldpunt: maandag 13 maart en maandag 17 april van 13:30 tot 15:30. Adres: Karekiet 49, Mijdrecht.
Kosten: geen.

Wat neem je mee:
DigiD 
aangifte 2021 
voorlopige aanslag 2022 of voorlopige teruggaaf 2022
saldi bankrekeningen per 01-01-2022 en per 31-12-2022
betaalde studiekosten
ziektekosten: nota’s, betaalbewijzen
dieetkosten (met verklaring arts)
hulpmiddelen (o.a. batterijen gehoorapparaat, steunzolen)
taxikosten ziekenhuisbezoek
extra kleding en beddengoed
giften? betaalbewijzen

De belastinghulp van Tympaan-de Baat wordt aangeboden door getrainde vrijwilligers. Wanneer u van deze hulp gebruik wilt maken, zoeken wij voor u een vrijwilliger die een afspraak met u maakt. Hij of zij vertelt u ook wat u vooraf klaar moet leggen. De vrijwilliger vult bij u thuis de gegevens in en zorgt er voor dat de aangifte voor de gestelde datum bij de belastingdienst terecht komt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en u ondertekent zelf de aangifte met uw eigen DigiD code. De eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van de aangifte ligt altijd bij u.

Vraag uitstel aan bij de belastingdienst als het niet lukt vóór 1 mei de belastingaangifte van het voorgaande jaar in te sturen. Aanvragen uitstel van belastingaangifte: bel 0800-0543 kies 3, kies2, BSN #, kies 1, kies 1.

Wanneer u van deze hulp gebruik wilt maken, zoeken wij voor u een vrijwilliger die een afspraak met u maakt. Hij of zij vertelt u ook wat je vooraf klaar moet leggen. De vrijwilliger vult bij u thuis de gegevens in en zorgt er voor dat de aangifte voor de gestelde datum bij de belastingdienst terecht komt.

Als u niet kunt of wilt ondertekenen met uw eigen DigiD moet u een DigiD machtiging aanvragen. Met die code kan de vrijwilliger uw aangifte doen zonder gebruik van uw DigiD. In het eerste telefonisch contact met de vrijwilliger kunt u aangeven dat u graag een DigiD machtiging wilt gebruiken. U kunt deze zelf aanvragen bij:  https://machtigen.digid.nl/ of hiervoor hulp vragen van de vrijwilliger.

Enige weken na het bezoek ontvangt u via de Tympaan-De Baat een kopie van uw aangifte.

Susan Pelsmaeker

0297-230280

 info@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Om gebruik te maken van deze hulp moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 • u heeft de AOW gerechtigde leeftijd, of
 • u  heeft nog niet de AOW gerechtigde leeftijd maar een van de volgende uitkeringen: PW( participatiewet)(bijstand), WIA, WAJONG, IAOW, of het minimuminkomen.
 • U woont niet in een verpleeghuis of instelling

En

 • u heeft een laag inkomen, bijvoorbeeld AOW en een klein pensioen,
 • u heeft geen inkomen in box 3 en
 • u heeft geen eigen onderneming (gehad).

Wanneer iemand buiten deze groepen valt:

 • Misschien kunt u een familielid of kennis machtigen om uw aangifte te doen. Hiervoor heeft u geen DigID nodig, maar de gemachtigde wel.
 • maak een afspraak bij de belastingdienst voor hulp bij de aangifte. Dit kan via telefoonnummer 0800-0543. Dichtsbijzijnde kantoor voor De Ronde Venen is Hoofddorp.
 • maak een afspraak met Belastingservice De Ronde Venen: http://belastingservicedrv.nl/home/
 • ouderenorganisaties zoals ANBO, PCOB, Unie KBO
 • vakbonden zoals de FNV

 

Kosten en vergoeding

De kosten zijn afhankelijk van de gekozen hulpinstantie.

Voor het invullen de inkomstenbelasting door StdB wordt een bijdrage van € 12,50 gevraagd. Echtparen betalen € 20,00 euro. U ontvangt voor het betalen van deze bijdrage van de vrijwilliger een eenmalige machtiging van Tympaan-De Baat. De vrijwilliger kan gelijktijdig met de aangifte een aanvraag of wijziging huur-/zorgtoeslag invullen, indien gewenst. Extra kosten: € 7,50.

Aanvraag procedure

Aanmelden via Servicepunt of Tympaan de Baat.