Belastinghulp Tympaan-De Baat

Niet iedereen kan of wil zijn belastingaangifte zelf doen. Voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte zijn verschillende mogelijkheden. Een van deze mogelijkheden is de Belastinghulp van Tympaan-de Baat. Deze belastinghulp is bestemd voor alle zelfstandig wonende inwoners van De Ronde Venen met een laag inkomen die door leeftijd en/of handicap hulp nodig hebben bij invullen van hun belastingpapieren.

Daarnaast bestaan er belastingspreekuren van het Geldpunt. Vrijwilligers van de belastingservice van Tympaan-De Baat én van het Geldpunt staan klaar om u te helpen. Ook statushouders kunnen gebruik van dit spreekuur maken. Kom dan samen met uw vrijwilliger van Vluchtelingenwerk naar het belastingspreekuur.

data van de (gratis) spreekuren belastingaangifte van het Geldpunt: Maandag 18 maart van 13.30u tot 16.00u

 Maandag 15 april van 13.30u tot 16.00uAdres Geldpunt: Karekiet 49 te Mijdrecht (De Trekvogel)

Wat neem je mee:
- DigiD 
- Aangifte 2022
- Voorlopige aanslag 2023
- Bij hoge zorgkosten: nota's, betaalbewijzen, vervoerskosten


 

De belastinghulp van Tympaan-de Baat wordt aangeboden door getrainde vrijwilligers. Wanneer u van deze hulp gebruik wilt maken, zoeken wij voor u een vrijwilliger die een afspraak met u maakt. Hij of zij vertelt u ook wat u vooraf klaar moet leggen. De vrijwilliger vult bij u thuis de gegevens in en zorgt er voor dat de aangifte voor de gestelde datum bij de belastingdienst terecht komt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en u ondertekent zelf de aangifte met uw eigen DigiD code. De eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van de aangifte ligt altijd bij u.

Vraag uitstel aan bij de belastingdienst als het niet lukt vóór 1 mei de belastingaangifte van het voorgaande jaar in te sturen. Aanvragen uitstel van belastingaangifte: bel 0800-0543 kies 3, kies2, BSN #, kies 1, kies 1.

Als u niet kunt of wilt ondertekenen met uw eigen DigiD moet u een DigiD machtiging aanvragen. Met die code kan de vrijwilliger uw aangifte doen zonder gebruik van uw DigiD. In het eerste telefonisch contact met de vrijwilliger kunt u aangeven dat u graag een DigiD machtiging wilt gebruiken. U kunt deze zelf aanvragen bij:  https://machtigen.digid.nl/ of hiervoor hulp vragen van de vrijwilliger.

 

Susan Pelsmaker

0297-230280

 info@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Om gebruik te maken van deze hulp moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • u heeft de AOW gerechtigde leeftijd, of
  • u  heeft nog niet de AOW gerechtigde leeftijd maar een van de volgende uitkeringen: PW( participatiewet)(bijstand), WIA, WAJONG, IAOW, of het minimuminkomen.
  • U woont niet in een verpleeghuis of instelling

En

  • u heeft een laag inkomen, bijvoorbeeld AOW en een klein pensioen,
  • u heeft geen inkomen in box 3 en
  • u heeft geen eigen onderneming (gehad).

Wanneer iemand buiten deze groepen valt:

  • Misschien kunt u een familielid of kennis machtigen om uw aangifte te doen. Hiervoor heeft u geen DigiD nodig, maar de gemachtigde wel.
  • maak een afspraak bij de belastingdienst voor hulp bij de aangifte. Dit kan via telefoonnummer 0800-0543. Dichtstbijzijnde kantoor voor De Ronde Venen is Hoofddorp.
  • ouderenorganisaties zoals ANBO, PCOB, Unie KBO
  • vakbonden zoals de FNV

Ook de bibliotheek kan hulp bieden bij het doen van belastingaangifte. Zie website.

Kosten en vergoeding

De belastinghulp van Stichting Tympaan De Baat is in 2024 gratis. 

Let op: deze belastinghulp is bedoeld voor inwoners van De Ronde Venen met een laag inkomen die niet op andere plekken hulp krijgen. 

Aanvraag procedure

Aanmelden via Servicepunt of Tympaan de Baat.
 

Ter informatie: 

Jongeren tot 27 jaar, die dus niet terecht kunnen bij de belastinghulp Tympaan-De Baat, kunnen op 12 maart 2024 van 20:00u -21:30u wel terecht op de Hoofdweg 1 bij Kwadraad voor hulp bij belastingaangifte