Bibliotheek AVV: Taalkamer; Taalpunt; Taalcoach

Signaleren en doorverwijzen van mensen die beter Nederlands willen leren spreken, schrijven of lezen.
Vragen van mensen die beter Nederlands willen leren.

Signaleren:
- iemand geeft aan dat hij/zij beter wil leren lezen, schrijven of spreken;
- iemand loopt tegen (praktische) problemen aan vanwege te weinig taalvaardigheid.

De vraag kan zijn dat iemand (beter) Nederlands leren. Er zijn verschillende mogelijkheden voor inwoners van De Ronde Venen.
Kijk op: https://www.bibliotheekavv.nl/oefenen-met-taal.html

Taalhuis De Ronde Venen:
Voor iedereen die (beter) Nederlands wil leren lezen, spreken, luisteren en/of schrijven. Voor zowel in Nederland geboren laaggeletterden als anderstaligen. Men wordt geholpen door vrijwilligers die zijn uitgerust met de juiste methodes en instructie, in groepsverband of in een 1-op-1 situatie.
Deze lessen zijn gratis.
Er wordt op verschillende locaties in De Ronde Venen geoefend. Zowel overdag als 's avonds.
Aanmelden via het aanmeldformulier.
Kijk op: https://www.bibliotheekavv.nl/oefenen-met-taal/inschrijfformulier-taalpunt.html
 

Hanneke Paul
Taalhuiscoördinator
Bibliotheek AVV
h.paul@bibliotheekavv.nl
Tel.nr.: 0346-567519
 

Taalkamer:
Vrij toegankelijk; geen aanmelding vooraf; gratis; laagdrempelig.
Iedereen die wil oefenen met Nederlands spreken.
Dit is géén les!
Kijk op: www.tympaan-debaat.nl

Begeleiding van vrijwilligers.

Taalkamers zijn op de volgende locaties: 
- Mijdrecht; op donderdag van 19.00 - 20.30 uur in Het Raakvlak (Bibliotheek Mijdrecht).
- Wilnis; op maandag van 10.00 - 12.00 uur in de Buurtkamer Wilnis (achter de Willisstee).

Men kan ook taalcoach worden voor 1 op1 coaching.

Voor meer informatie, neem contact op met vrijwilligerscoördinator Claudia Prange via c.prange@stdb.nl of 0297-230280.

0346-567519

 h.paul@bibliotheekavv.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden:
- 18 jaar en ouder.
- Niet inburgeringsplichtig, 
- Woonachtig in De Ronde Venen

Bij de Taalkamer is iedereen welkom; ook degenen die nog bezig zijn met het behalen van hun inburgeringsexamen.

Kosten en vergoeding

Geen.

Aanvraag procedure

Iedereen die graag Nederlandse taalles wil krijgen via Taalhuis, graag aanmelden via het inschrijfformulier

De taalvrager ontvangt na aanmelding een uitnodiging voor een intake met de taalinhoudelijke deskundige van het Taalhuis de Ronde Venen. Zij bepaalt samen met de taalvrager het beste taaltraject. In veel gevallen met een taalvrijwilliger.