Bibliotheek AVV: Oefenen met taal

Iedere inwoner van De Ronde Venen die beter Nederlands wil leren lezen, schrijven of spreken kan hier ondersteuning bij krijgen.

Voor volwassenen is daarvoor Taalhuis De Ronde Venen, voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar is er Taalvisite.

Wil je beter Nederlands leren? Meldt je aan!

  • Na aanmelding wordt je uitgenodigd voor een Startgesprek in de Bibliotheek.
  • Samen met de taalmedewerker bespreek je wat je wilt leren en hoe je wilt leren.
  • Taalaanbod is divers: één-op-één oefenen met een taalcoach; in een groep; met een professionele docent.
  • Samen wordt gekeken naar de best passende organisatie en wordt de inschrijving geregeld:

Taalhuis De Ronde Venen:

  • Samenwerking van Tympaan-De Baat, Bibliotheek AVV en de gemeente De Ronde Venen.
  • Doel: inwoners helpen bij het beter leren lezen, spreken, luisteren en/of schrijven zodat zij beter mee kunnen doen.
  • Voor iedereen die (beter) Nederlands wil leren lezen, spreken, luisteren en/of schrijven. Zowel voor inwoners met Nederlands als moedertaal (NT1) als inwoners met een andere moedertaal (NT2).

Taalhuis De Ronde Venen:
Voor iedereen die (beter) Nederlands wil leren lezen, spreken, luisteren en/of schrijven. Voor zowel in Nederland geboren laaggeletterden als anderstaligen. Men wordt geholpen door vrijwilligers die zijn uitgerust met de juiste methodes en instructie, in groepsverband of in een 1-op-1 situatie.
Deze lessen zijn gratis.
Er wordt op verschillende locaties in De Ronde Venen geoefend. Zowel overdag als 's avonds.
Aanmelden via het aanmeldformulier.
Kijk op: https://www.bibliotheekavv.nl/leren-en-hulp/oefenen-met-taal.htmlhttps://www.bibliotheekavv.nl/leren-en-hulp/oefenen-met-taal.html 

Taalcafé en Taalkamer:
Vrij toegankelijk; geen aanmelding vooraf; gratis; laagdrempelig.
Iedereen die wil oefenen met Nederlands spreken.
Dit is géén les!
Kijk op: www.tympaan-debaat.nl

Begeleiding van vrijwilligers.

Taalkamers zijn op de volgende locaties: 
- Taalcafé Mijdrecht; op woensdagochtend 10.00-11.30u (Bibliotheek Mijdrecht)
- Taalkamer Mijdrecht: op woensdagavond 19.00-20.30u (bibliotheek Mijdrecht)
- Taalcafé Abcoude: op woensdagavond 19.30-20.30u (bibliotheek Abcoude)

Men kan ook taalcoach worden voor 1 op1 coaching.

Voor meer informatie, neem contact op met vrijwilligerscoördinator Sandra Bus via info@stdb.nl of 0297-230280.

Sagenn: opleidingen voor iedereen die Nederlands wil leren, beter wil leren rekenen of zijn digitale vaardigheden wil versterken. https://www.sagenn.nl/opleidingen-amsterdam

Sipi: Beter Nederlands leren lezen en schrijven.

Gilde Samenspraak: taalcoaches oefenen met Nederlands spreken.

Vluchtelingenwerk: begeleiding statushouders door taalcoaches. Oefenen Nederlands in het dagelijks leven.

Je kunt ook online oefenen met de Nederlandse taal: https://www.bibliotheekavv.nl/leren-en-hulp/oefenen-met-taal.html

Taalvisite: Taalvisite richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Taalvisitevrijwilligers gaan 15 keer bij een gezin 'op visite'. Zij lezen de kinderen voor en doen allerlei taalactiviteiten. Deze taavisite vindt plaats gedurende 15 weken op een vaste dag en vast tijdstip bij het gezin thuis. Daarbij worden ook de ouders betrokken. Voor meer info zie website.

 taalpunt@bibliotheekavv.nl

Ga naar de website...


Taal in De Ronde Venen

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden:
- 18 jaar en ouder.
- Woonachtig in De Ronde Venen

Bij het Taalcafé is iedereen welkom die wil oefenen met Nederlans spreken en luisteren.

Kosten en vergoeding

Gratis

Aanvraag procedure

Iedere volwassene die beter Nederlands wil leren lezen, schrijven en spreken kan worden aangemeld bij de bibliotheek via het inschrijfformulier

De taalvrager ontvangt na aanmelding een uitnodiging voor een startgesprek met de taalinhoudelijk medewerker van de Bibliotheek. Deze bepaalt samen met de taalvrager een passend taaltraject. 

Taalvisite kinderen 2-12 jaar: Aanmelding via de school, kinderopvang of consultatiebureau.