Brugklastraining 'Stevige Stap'

De Stevige Stap Training geeft kinderen aan het begin van de brugklasperiode een steuntje in de rug zodat ze met meer zelfvertrouwen die eerste stappen in deze nieuwe en onbekende situatie kunnen zetten.
De deelnemers leren anders omgaan met weerbaarheid en opkomen voor zichzelf door middel van direct toepasbare handvatten. Daarnaast krijgen zij handvatten aangereikt over hoe om te gaan met het plannen en organiseren van het huiswerk. 

Start training: mei 2024, locatie Vinkeveen

Klik hier om terug te gaan naar het trainingen overzicht.

De training bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur, voorafgegaan door een intake en afgewisseld met twee ouderbijeenkomsten.

Minder opzien tegen de aankomende verandering van school en met meer zelfvertrouwen starten in de brugklas voor kinderen uit groep 8! Daar gaat het om.

Voorbeelden van aandachtspunten kunnen zijn:

 • uitstraling, weerbare lichaamshouding
 • stemgebruik en woordgebruik
 • ademhaling en ontspanning
 • positief denken / helpende gedachten (samenhang tussen gebeurtenis-denken-voelen-doen)
 • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • jezelf presenteren, contact leggen en nieuwe vrienden maken
 • nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
 • feedback krijgen/geven en conflicthantering
 • omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden
 • omgaan met plagen, pesten en groepsdruk
 • mediawijsheid en omgaan met elkaar via sociale media
 • plannen en organiseren van het huiswerk

De laatste 5 lessen van de training vinden plaats tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Het tijdstip van de training is dan aangepast aan de het nieuwe lesrooster op het voorgezet onderwijs. Indien nodig wordt op initiatief van de trainer, in overleg met de deelnemers, het tijdstip nader bepaald.

 

Algemene coördinatie wordt uitgevoerd door Astrid Millenaar.
Telefonisch bereikbaar: iedere week op maandag van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur voor vragen over de weerbaarheidstrainingen (m.u.v. schoolvakanties).  

U belt hiervoor met het nummer 06-40977903. Verzoeken om (terug)gebeld te worden op een ander tijdstip kunt u via het mailadres weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com doen.

 

Astrid Millenaar

 weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com


2023 aanmeldformulier

Toelatingsvoorwaarden

Kinderen in groep 8

Kosten en vergoeding

Er wordt een eigen bijdrage gerekend van 50 euro.

Aanvraag procedure

Het aanmeldformulier bevind zich rechtsboven.
Deze is downloadbaar en na invulling per mail verzenden naar weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com.

Let op: bij deelname aan de training wordt een handtekening van beide ouders gevraagd. Mocht dit een drempel opwerpen, neemt u dan vooral contact met ons op.

Training vol of al gestart? 
De weerbaarheidstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training.