Buurtgezinnen

Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) kunnen worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk. 

 

 

Hanna Terwelle

06-31691720

 hanna@buurtgezinnen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden voor de vraaggezinnen. Ook naast andere hulpverlening kan er een vraag worden uitgezet. Wanneer één van de kinderen te weinig aandacht krijgt doordat er veel aandacht gaat naar een ander kind die wel een zorgvraag heeft.

De steungezinnen dienen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overhandigen en dienen opvoedervaring te hebben. Het kan dus ook zijn dat dit een ouder stel is waarvan de kinderen al uit huis zijn. Sinds november 2018 zijn de VOG's voor vrijwilligers gratis. 

Kosten en vergoeding

Er zijn geen kosten verbonden aan de diensten van Buurtgezinnen.
Er is ook geen vergoeding voor de hulp die de steungezinnen bieden.

Aanvraag procedure

Aanvragen via de website klik hier.

Na aanmelding gaat Buurtgezinnen met de vraagouder(s) in gesprek:

  • Aan wat voor soort ondersteuning hebben zij behoefte?
  • Wat vinden ze belangrijk in de opvoeding?
  • Wat verwachten ze van een steungezin?
  • Wat kunnen zij doen voor het steungezin of de buurt?

Als dat helder is gaat de coördinator van Buurtgezinnen samen met de vraagouders op zoek naar een geschikt steungezin in de buurt.

Is er een steungezin gevonden en is de kennismaking van beide kanten positief, dan maken de gezinnen onder leiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken voor een proefperiode. Als die proefperiode voor beide gezinnen, ouders en kinderen, positief verlopen is, dan worden definitieve afspraken gemaakt. Deze afspraken worden zwart op wit vastgelegd in een contract. In dit contract staan ook de huisregels van Buurtgezinnen.

Ieder half jaar bespreekt de coördinator van Buurtgezinnen met beide gezinnen of ze tevreden zijn over hoe het gaat en of ze nog met elkaar verder willen.