Cazas: Acceptatie huurwoning

Wanneer u heeft gereageerd op een huurwoning en u komt voor de woning in aanmerking, dan ontvangt u eerst een e-mail van WoningNet waarin staat dat u voor een bepaalde datum moet aangeven of u belangstelling heeft om de woning te bezichtigen. Reageert u niet, of te laat dan loopt u de woning mis. 

Heeft u belangstelling, dan wordt u uitgenodigd de woning te bezichtigen. Dit kan ook in de vorm van een groepsbezichtiging.
Wanneer u de woning wilt accepteren moet u dit zo snel mogelijk doorgeven via woningnet of aan de verhuurder.

Wanneer u voor de woning in aanmerking komt, en hem ook daadwerkelijk wilt accepteren moet u het acceptatieformulier en de verhuurdersverklaring invullen. Hierbij dient ook nog verschillende andere stukken aanleveren. Een overzicht hiervan vindt u op de website van Cazaswonen.

Veel van deze stukken zijn te vinden op internet, bijvoorbeeld bij de belastingdienst. Hiervoor moet u kunnen inloggen met DigiD.
 

Hoofdkantoor Cazaswonen

088-0129000

 info@cazaswonen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Kijk op de website van WoningNet wat regels voor woningtoewijzing inhouden.

Passend toewijzen betekent ook het volgende:
Er komt een woning vrij voor 5 personen. Indien iemand reageert op deze woning en de inwoner wil erin met 3 personen, dan gaat een gezin met 5 personen voor op deze persoon.

Kosten en vergoeding

Aan het accepteren van een woning zijn geen kosten verbonden. 

Aanvraag procedure

Vul het formulier ‘Acceptatieformulier en Verhuurdersverklaring’ in. Deze is te vinden op de website van Cazas wonen.

 

LET OP!!
Het is heel belangrijk is dat u allereerst kenbaar maakt op WoningNet.nl dat u de woning accepteert via uw eigen account.
Dit moet vóór de volgende werkdag 12.00 uur!

Na de bezichtiging in de woning levert u uiterlijk de volgende werkdag voor 12.00 uur, de volgende stukken in. Dit kan bij de verhuurmakelaar tijdens de bezichtiging.

Welke bewijsstukken/documenten levert u aan voor acceptatie van uw huurwoning?

  1. Acceptatieformulier
  2. Inkomensverklaring; meest recent (zie onderstaande toelichting)
    Alleen digitale inkomensverklaringen nemen wij in behandeling
  3. Verhuurdersverklaring deel 1 (altijd invullen) /  evt. hypotheekverklaring)
  4. Drie (3) recente loonstroken
  5. Uittreksel GBA met adreshistorie (zie onderstaande toelichting)

Toelichting aan te leveren documenten voor de acceptatie van uw huurwoning

Zorgt u ervoor dat u kopieën van de originele documenten inlevert. Originele stukken worden niet aangenomen en de aangeleverde documenten worden niet teruggestuurd.

De stukken kunnen naar Cazaswonen in Woerden worden gebracht.

Ze kunnen ook via de mail worden toegezonden aan: info@cazaswonen.nl

Bel naar de afdeling Verhuur van Cazaswonen
(088 -0129000) of de stukken zijn aangekomen en of het dossier compleet is. Bel op tijd  als er vragen zijn over de opgevraagde stukken en als men niet beschikt over de opgevraagde stukken.

 

Nadat u de benodigde documenten heeft ingeleverd (of toegestuurd) worden ze gecheckt door Cazaswonen. Dit duurt ongeveer 5 werkdagen. 

Wanneer alles in orde is maakt Cazaswonen een afspraak met u voor het tekenen van de huurovereenkomst. De huurovereenkomst gaat in zodra de woning klaar is voor verhuur.
Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst ondertekent u ook een inkomensverklaring.
Let op: na het tekenen van het huurcontract vervalt de inschrijving bij WoningNet.