Cazas: Klacht voor of over Cazaswonen

Cazas Wonen doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u met plezier in uw huis en in uw woonomgeving woont.
Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als dat zo is, dan willen we dat graag horen. Zo kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren. Hieronder vindt u drie verschillende soorten klachten:

 

Klachten van technische aard
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van klachten van technische aard, dan kunt u terecht bij de Huurcommissie. U kunt hen vinden via de website Huurcommissie

Niet tevreden over de afhandeling van een klacht of geen reactie ontvangen?
Bent u niet tevreden met het antwoord van Cazas Wonen op uw klacht? Of heeft u binnen vier weken geen reactie van Cazas Wonen ontvangen? Dan kunt u dit aan de regionale klachtencommissie laten weten.  Klik hier voor de website van de Klachtencommissie woningcorporaties regio Utrecht.

Klachten over het woonruimteverdelingsysteem
Bent u het niet eens met de manier waarop uw woonwens is afgehandeld? U kunt dan een klacht indienen bij de Klachtencommissie Woonruimteverdelingsysteem. Bij de Klachtencommissie Woonruimteverdelingsysteem kunt u terecht voor klachten over de werking en uitvoering van het aanbodsysteem. U kunt daarbij denken aan: de voorlichting, de behandeling van uw reactie op een woning en de verantwoording van toegewezen woningen op WoningNet. Brochure Klachtencommissie door SWRU

Hoofdkantoor Cazaswonen

088-0129000

 info@cazaswonen.nl

Ga naar de website...

Aanvraag procedure

De juiste afdeling neemt de klacht in behandeling. Binnen twee weken krijgt u bericht. Verhuurder laat weten welke mogelijkheden er zijn om de klacht te verhelpen. Indien er  meer tijd nodig is, laat verhuurder dat ook weten.

Als een klacht een geschil wordt, kan de klacht per brief worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, een onafhankelijke commissie.