Cazas: Wijziging tenaamstelling huurwoning

Bij het overlijden van de partner kan de client de huurovereenkomst op zijn of haar naam krijgen indien de client getrouwd of medehuurder of een geregistreerd partner was. Bij het indienen van het verzoek van wijziging tenaamstelling, dient een overlijdensakte te worden toegevoegd. In geval van samenwonen (niet getrouwd), dan zijn er twee mogelijkheden: 

- is cliënt medehuurder en de partner is overleden, dan mag de cliënt in de woning blijven.
- is cliënt medebewoner en de partner is overleden, dan mag de cliënt maximaal een half jaar in de woning blijven wonen

Medehuurder kan men worden vanaf twee jaar van samenwonen. Overlijdt de partner binnen die 2 jaar dan dient de achterblijver de woning te verlaten. 

Het is ook mogelijk dat cliënt samen met één van de ouders in de woning woont. Ouder en kind kunnen ook medehuurders zijn.

Bij samenwonen van ouder en kind is het van belang dat zij beiden (mede-)huurder zijn.

Klik hier voor meer informatie over aanvragen naamwijziging.

Hoofdkantoor Cazaswonen

088-0129000

 info@cazaswonen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Een naamswijziging kan alleen als beide partners gelijke rechten hebben. Dit geldt voor medehuurders, gehuwden en geregistreerd partners.

Het is ook mogelijk dat cliënt samen met één van de ouders in de woning woont. Ouder en kind kunnen ook medehuurders zijn.

Aanvraag procedure

Tenaamstelling van de woning wijzigen: per mail of schriftelijk een verzoek doen van wijziging tenaamstelling van de huurovereenkomst bij de verhuurder.
Klik hier voor aanvragen naamwijziging.