Dementieconsulent/Casemanager Dementie

Als u te maken krijgt met dementie, roept dit veel vragen en onzekerheden op. De casemanagers dementie (ook wel dementieconsulenten) begeleiden en adviseren mensen met dementie en hun mantelzorgers tijdens het hele traject van dementie.

Voor meer informatie zie website:
Careyn
Zonnehuisgroep

De casemanager dementie geeft informatie, advies en begeleiding. Dit kan zijn voor iemand zelf, familie, mantelzorgers en/of hulpverlening.
Zij coƶrdineert de zorg- en hulpverlening tussen alle betrokkenen bij het ziekteproces. Ook schakelt zij in overleg met de inwoner hulp in van mantelzorgers, hulpverleners en vrijwilligers.

De hulp is gericht op: 

  • Informatie over instanties en instellingen, financiĆ«n, huisvesting. Zo nodig wordt er contact gelegd met deze instanties.
  • Het omgaan met geestelijke achteruitgang .
  • Zo nodig regelen van tijdelijke of definitieve opname in een verzorgings- of verpleeghuis.
  • Het omgaan met eenzaamheid en rouwverwerking.

Careyn 088-1239988 Zonnehuis 900-0401441

Toelatingsvoorwaarden

Zodra iemand behoefte heeft aan ondersteuning in verband met vergeetachtigheid/geheugenverlies van persoon in omgeving.

Kosten en vergoeding

De inzet van een casemanager dementie valt onder de Zorgverzekeringswet. Er geldt geen eigen bijdrage en het eigen risico is niet van toepassing. 

Aanvraag procedure

Bij eerste tekenen van vergeetachtigheid of geheugenproblemen kunt u al contact zoeken met de casemanager dementie. Dit kan via de huisarts, het servicepunt of zelf contact opnemen.

Casemanager dementie Zonnehuisgroep 0900-040 1441
Casemanager dementie Careyn 088-123 99 88