Financiële tegemoetkoming: Collectieve zorgverzekering minima (CZM)

Gemeente De Ronde Venen biedt samen met Zorg & Zekerheid een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. De dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar worden gratis meeverzekerd.

Op gezondverzekerd.nl vindt u alle informatie over de collectieve zorgverzekering. Ook kunt u meteen zien of u voor de collectieve verzekering in aanmerking komt. 
Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen in aanmerking. Daarnaast mag u niet teveel vermogen hebben. Op de website van de gemeente vindt u de bedragen.

Er worden twee pakketten aangeboden: AV-gemeente standaard en AV-gemeente top. 

0297-291616

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar;
  • U hebt een laag inkomen en weinig vermogen;
  • U woont in De Ronde Venen

Kosten en vergoeding

Kijk op de website gezondverzekerd.nl voor de actuele premie per maand.

Voor de verplichte eigen bijdrage wmo (2020: € 19,= per maand) kunnen collectief verzekerden via de gemeente een vergoeding van 100% krijgen tot max. € 370,=, indien zij AV-Top of AV-standaard verzekerd zijn.

Aanvraag procedure

Aanmelden kan via de website gezondverzekerd.nl of met een formulier dat u kunt ophalen bij de Servicepunten. 

Veranderen van zorgverzekering kan ieder jaar vanaf 1 november.