Financiële tegemoetkoming: Collectieve zorgverzekering minima (CZM)

Gemeente De Ronde Venen biedt samen met Zorg & Zekerheid een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. De dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar worden gratis meeverzekerd.

Op gezondverzekerd.nl vindt u alle informatie over de collectieve zorgverzekering. Ook kunt u meteen zien of u voor de collectieve verzekering in aanmerking komt. 
Inwoners met een inkomen tot 120% (excl vakantiegeld) van het sociaal minimum komen in aanmerking. Daarnaast mag u niet teveel vermogen hebben. 

Er worden drie pakketten aangeboden: AV-gemeente Basis, AV-gemeente Standaard en AV-gemeente top. 

Inloopspreekuren 2023 voor info/inschrijven verzekeringsjaar 2024:
4 en 18 december 13.00-16.00 uur
Geldpunt (De Trekvogel), Karekiet 49 in Mijdrecht medewerkers van Zorg & Zekerheid en de gemeente aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. 
Wat neemt u mee: BSN nummer van alle verzekerden, uw bankrekeningnummer, polisblad van uw huidige zorgverzekering.

U heeft een gemeentepolis zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. 

U krijgt medio november uw polis voor het volgende jaar.

 • Wilt u op dezelfde manier verzekerd zijn? U hoeft dan niets te doen. De zorgverzekering wordt automatisch verlengt.
 • Wilt u een andere aanvullende verzekering? U kunt dan een aanvraag doen bij www.gezondverzekerd.nl/de-ronde-venen.
 • Wilt u een andere zorgverzekeraar? U kunt dan overstappen. Doe dit vóór 31 december in het kalenderjaar.

U voldoet aan de voorwaarden:

 • U woont in De Ronde Venen.
 • U heeft een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum.

U vertelt het de gemeente als u niet aan de voorwaarden voldoet
U voldoet misschien niet (meer) aan de voorwaarden. Want:

 • U woont 1 januari van dat kalenderjaar niet meer in De Ronde Venen.
 • Uw inkomen is sinds september van het voorafgaande jaar meer dan 120% van het sociaal minimum.

U laat het de gemeente weten als u niet aan de voorwaarden voldoet. Mail sociaaldomein@derondevenen.nl. Doe dit vóór 31 december van het kalenderjaar. We controleren uw gegevens achteraf.

Het Geldpunt voor vragen over uw zorgverzekering
Wilt u hulp bij het aanvragen van een andere aanvullende verzekering? Of bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Kom dan naar de inloopspreekuren bij het Geldpunt.

 

Gemeente De Ronde Venen

0297-291616

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

 • U bent ouder dan 18 jaar;
 • U hebt een laag inkomen en weinig vermogen;
 • U woont in De Ronde Venen

 

Kosten en vergoeding

Kijk op de website gezondverzekerd.nl voor de actuele premie per maand.

2022: Voor de verplichte eigen bijdrage CAK:  WMO en WLZ kunnen collectief verzekerden via de gemeente een vergoeding van 100% krijgen tot max. € 370,=, indien zij AV-Top of AV-standaard verzekerd zijn.

Aanvraag procedure

1) Aanmelden kan via de website gezondverzekerd.nl of met het formulier financiele tegemoetkoming dat u kunt ophalen bij de Servicepunten. 

2) Na aanmelden via de website gezond verzekerd:  zal de inwoner de vraag gesteld krijgen: 

 • Vul het aanvraagformulier in (tevens verkrijgbaar bij het Servicepunt)
 • Stuur het formulier met de bewijsstukken die nodig zijn op

Of 

Het formulier kan eventueel met hulp van het Servicepunt of de medewerkers van het Geldpunt worden ingevuld of digitaal  aangevraagd. 
Lever deze gegevens in voor 22 december, zodat de gemeente kan bepalen of de inwoner ervoor in aanmerking komt.

 

Veranderen van zorgverzekering kan ieder jaar vanaf 1 november.