Financiële tegemoetkoming: Collectieve zorgverzekering minima (CZM)

Gemeente De Ronde Venen biedt samen met Zorg & Zekerheid een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. De dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar worden gratis meeverzekerd.

Let op! deze verzekering dient ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden.

Op gezondverzekerd.nl vindt u alle informatie over de collectieve zorgverzekering. Ook kunt u meteen zien of u voor de collectieve verzekering in aanmerking komt. 
Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen in aanmerking. Daarnaast mag u niet teveel vermogen hebben. Op de website van de gemeente vindt u de bedragen.

Er worden drie pakketten aangeboden: AV-gemeente Basis, AV-gemeente Standaard en AV-gemeente top. 

Inloopspreekuren 2021:
Op maandag 29 november en maandag 6 december van 13.30 tot 15.30 uur zijn in het Geldpunt (De Trekvogel), Karekiet 49 in Mijdrecht medewerkers van Zorg & Zekerheid en de gemeente aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. 
Wat neemt u mee: BSN nummer van alle verzekerden, uw bankrekeningnummer, polisblad van uw huidige zorgverzekering.

Gemeente De Ronde Venen

0297-291616

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar;
  • U hebt een laag inkomen en weinig vermogen;
  • U woont in De Ronde Venen

2021:
max mnd ink    max mnd ink
zonder vak gld met vak gld
€ 1.207,30      € 1.270,84 alleenst 21 jr tot pensioen
€ 1.207.30      € 1.270,84 alleenst ouder 21 jr tot pensioen
€ 1.724,71      € 1.815,48 gehuwd of samenw 21 jr tot pensioen
€ 1.350,06      € 1.421,11 alleenstaand en gepensioneerd
€ 1.831,85      € 1.928,26 gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

Maximaal vermogen (2021)
Alleenstaand: € 6.295,=
Gehuwd/alleenstaande ouder: € 12.590,=

Kosten en vergoeding

Kijk op de website gezondverzekerd.nl voor de actuele premie per maand.

Voor de verplichte eigen bijdrage WMO kunnen collectief verzekerden via de gemeente een vergoeding van 100% krijgen tot max. € 370,=, indien zij AV-Top of AV-standaard verzekerd zijn.

Aanvraag procedure

Aanmelden kan via de website gezondverzekerd.nl of met het formulier financiele tegemoetkoming dat u kunt ophalen bij de Servicepunten. 

Na aanmelden via de website gezond verzekerd:  zal de inwoner de vraag gesteld krijgen van de gemeente om alle benodigde gegevens (inkomensspec, bankgegevens enz) in te leveren bij de gemeente. Dit kan op papier met het formulier financiele tegemoetkoming. Dit kan ook met de digitale versie.
Lever deze gegevens in voor 22 december, zodat de gemeente kan bepalen of de inwoner ervoor in aanmerking komt.

 

Veranderen van zorgverzekering kan ieder jaar vanaf 1 november.