Financiële tegemoetkoming: Collectieve zorgverzekering minima (CZM)

Gemeente De Ronde Venen biedt samen met Zorg & Zekerheid een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. De dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar worden gratis meeverzekerd.

Op gezondverzekerd.nl vindt u alle informatie over de collectieve zorgverzekering. Ook kunt u meteen zien of u voor de collectieve verzekering in aanmerking komt. 
Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen in aanmerking. Daarnaast mag u niet teveel vermogen hebben. Op de website van de gemeente vindt u de bedragen.

Er worden twee pakketten aangeboden: AV-gemeente standaard en AV-gemeente top. 

2020: Verlengingen van de collectieve zorgverzekering
Inwoners die al een collectieve aanvullende verzekering hebben via de gemeente, krijgen eind volgende week een brief met een antwoordformulier.

Verlenging Bijstandsgerechtigden:
Alleen formulier terugsturen (dit is wel verplicht). Er is dus geen nieuwe aanmelding nodig via gezond verzekerd.

Verlenging Inwoners zonder bijstandsuitkering:
Formulier terugsturen bewijsstukken aanleveren via gemeentelijke website.  
Of via het formulier Aanvraag financiële tegemoetkoming (keuze: collectieve zorgverzekering) 

Er is dus geen nieuwe aanmelding nodig via gezond verzekerd.

Gemeente De Ronde Venen

0297-291616

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar;
  • U hebt een laag inkomen en weinig vermogen;
  • U woont in De Ronde Venen

2021:
max mnd ink    max mnd ink
zonder vak gld met vak gld
€ 1.207,30      € 1.270,84 alleenst 21 jr tot pensioen
€ 1.207.30      € 1.270,84 alleenst ouder 21 jr tot pensioen
€ 1.724,71      € 1.815,48 gehuwd of samenw 21 jr tot pensioen
€ 1.350,06      € 1.421,11 alleenstaand en gepensioneerd
€ 1.831,85      € 1.928,26 gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

Maximaal vermogen (2021)
Alleenstaand: € 6.295,=
Gehuwd/alleenstaande ouder: € 12.590,=

Kosten en vergoeding

Kijk op de website gezondverzekerd.nl voor de actuele premie per maand.

Voor de verplichte eigen bijdrage wmo (2020: € 19,= per maand) kunnen collectief verzekerden via de gemeente een vergoeding van 100% krijgen tot max. € 370,=, indien zij AV-Top of AV-standaard verzekerd zijn.

Aanvraag procedure

Aanmelden kan via de website gezondverzekerd.nl of met een formulier dat u kunt ophalen bij de Servicepunten. 

Veranderen van zorgverzekering kan ieder jaar vanaf 1 november. 

2020: Vanaf maandag 16 november kunnen inwoners zich aanmelden via www.gezondverzekerd.nl (keuze gemeente: De Ronde Venen).

Hier vind je ook de nieuwe premies voor 2021.

Na de aanmelding via gezond verzekerd.nl dienen de inwoners de noodzakelijke bewijsstukken aan te leveren

Of via het formulier Aanvraag financiële tegemoetkoming (keuze: collectieve zorgverzekering)

Dit jaar is het ook mogelijk om een digitale afspraak te maken met medewerkers van Zorg en Zekerheid, zodat inwoners hulp krijgen bij het inschrijven. Dit verschijnt volgende week op de website van de gemeente.