Financiële tegemoetkoming: Individuele inkomenstoeslag (IIT)

Als u lange tijd (minimaal drie jaar) een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Dit is een bijdrage voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen. Deze toeslag kunt u 1 keer in de 12 maanden aanvragen. 

Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer individuele inkomenstoeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

 

Bent u gehuwd of samenwonend met (geregistreerd) partner dan dient u samen op 1 formulier de aanvraag te doen. Indien een van beide partijen bij een echtpaar of samenwonend stel boven de pensioengerechtigde leeftijd is, is er geen recht op individuele inkomenstoeslag.

Kosten voor overblijven/Tussen Schoolse Opvang (TSO) kunnen ouders betalen uit het kindgebonden budget (overheid) of uit deze individuele inkomenstoeslag (gemeente).

0297 29 16 16

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden zijn:

• U bent 21 jaar of ouder

• U en/of uw partner krijgt nog geen AOW

• U heeft geen zicht op een beter inkomen

• Uw inkomen is 3 jaar achter elkaar niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm

• U heeft weinig vermogen

Kosten en vergoeding

Welk bedrag u krijgt is per gemeente verschillend. De bedragen van gemeente De Ronde Venen zijn niet bij het Servicepunt bekend.

 

 

Aanvraag procedure

Zo vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente:

  • Vraag digitaal aan met DigiD
  • bewijsstukken digitaal bijvoegen: o.a. 3 jaar inkomensgegevens (IB60 of def. aanslag IB), laatste 3 maanden bankafschriften van alle betaal- en spaarrekeningen, ID-bewijs.

Of 

  • Vul het aanvraagformulier in (verkrijgbaar op het Servicepunt)
  • Stuur het formulier met de bewijsstukken die nodig zijn op

Het formulier kan eventueel met hulp van het Servicepunt of de medewerkers van het Geldpunt worden ingevuld of digitaal  aangevraagd.