Financiële tegemoetkoming: Individuele Studietoeslag (IST)

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als u een beperking hebt is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien heeft u recht op individuele studietoeslag.

Bent u 18 jaar of ouder en volgt u een opleiding? Maar kunt u door een beperking niet het minimumloon verdienen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een individuele studietoeslag. 

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Ook maakt het uit of u wel of geen bijstandsuitkering hebt. Verzamel in ieder geval de volgende documenten voordat u een aanvraag doet:

• gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld de laatste bankafschriften van alle rekeningen

• als u geen bijstandsuitkering hebt: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties

• bewijs van studiefinanciering of bijdrage van WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) • medische verklaring waaruit blijkt dat u niet of slechts gedeeltelijk in staat bent het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen

Voor hulp bij de aanvraag van IST kunt u terecht bij het Geldpunt. Het Geldpunt bevindt zich in De Trekvogel, Karekiet 49, te Mijdrecht en is elke maandag geopend van 13:30 - 15:30. 

 

De individuele studietoeslag kan worden aangevraagd als de inwoner een opleiding volgt, ouder is dan achttien jaar en door een beperking niet het minimumloon kan verdienen.

0297-291616

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

 U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U bent 18 jaar of ouder;

• U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);

• U heeft een medische verklaring waaruit blijkt dat u niet of slechts gedeeltelijk in staat bent het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen.

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Ook maakt het uit of u wel of geen bijstandsuitkering hebt. Verzamel in ieder geval de volgende documenten voordat u een aanvraag doet:

• gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld de laatste bankafschriften van alle rekeningen

• als u geen bijstandsuitkering hebt: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties

• bewijs van studiefinanciering of bijdrage van WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) 

• medische verklaring waaruit blijkt dat u niet of slechts gedeeltelijk in staat bent het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen

 

Aanvraag procedure

Zo vraagt u de bijzondere bijstand aan bij de gemeente:

Of 

Het formulier kan eventueel met hulp van het Servicepunt of de medewerkers van het Geldpunt worden ingevuld of digitaal  aangevraagd.