Financiële tegemoetkoming: Individuele Studietoeslag (IST)

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. 
Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. 
Misschien kunt u een individuele studietoeslag krijgen. 

 

 

 

0297-291616

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

 

 • U woont in De Ronde Venen.
 • U bent 15 jaar of ouder.
 • U krijgt studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten.
 • U heeft een lichamelijke of geestelijke beperking die blijvend of langdurig is. Of u heeft een chronische ziekte. U kunt hierdoor niet werken naast uw studie.
 • U krijgt geen Wajong.

Wat u meestuurt bij de aanvraag:

 • Een bewijs van DUO waarin staat dat u studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten krijgt.
 • Een kopie van de stageovereenkomst als u stage loopt voor uw studie.
 • Een verklaring van een arts waaruit uw situatie blijkt. Dit kan uw huisarts zijn, een medisch specialist of het UWV. U bent niet verplicht deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij een medisch advies aanvragen.

 

Kosten en vergoeding

De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats zolang er aan de voorwaarden van artikel 36b Participatiewet wordt voldaan. Er geldt dus geen termijn voor het toekennen van de studietoeslag. 

Netto bedragen per maand 01-07-2023:

 • 21-jarigen en ouder: € 334,34;
 • 20-jarigen: € 267,47;
 • 19-jarigen: € 200,60;
 • 18-jarigen: € 167,17;
 • 17-jarigen: € 132,06;
 • 16-jarigen: € 115,34;
 • 15-jarigen: € 100,30.

 

Aanvraag procedure

Vraag digitaal aan met DigiD.

Er is een papieren aanvraagformulier beschikbaar.

Voor hulp bij de aanvraag van IST kunt u terecht bij het Geldpunt.