Financiële tegemoetkoming: Individuele Studietoeslag (IST)

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als u een beperking hebt is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien heeft u recht op individuele studietoeslag.

Bent u 18 jaar of ouder en volgt u een opleiding? Maar kunt u door een beperking niet het minimumloon verdienen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een individuele studietoeslag. 

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Ook maakt het uit of u wel of geen bijstandsuitkering hebt. Verzamel in ieder geval de volgende documenten voordat u een aanvraag doet:

• als u geen bijstandsuitkering hebt: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties

• bewijs van studiefinanciering of bijdrage van WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) • medische verklaring waaruit blijkt dat u niet of slechts gedeeltelijk in staat bent het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen

Voor hulp bij de aanvraag van IST kunt u terecht bij het Geldpunt. Het Geldpunt bevindt zich in De Trekvogel, Karekiet 49, te Mijdrecht en is elke maandag geopend van 13:30 - 15:30. 

 

Nieuwe studietoeslag per 1 april 2022:

Het college kan een studietoeslag toekennen aan een studenten die door een structureel aanwezige ziekte of gebrek niet in staat zijn om naast hun studie inkomsten te verwerven. De doelgroep is dus personen met een structurele medische beperking. Een belanghebbende moet hiervoor een verzoek indienen. De individuele studietoeslag was een vorm van bijzondere bijstand. De nieuwe studietoeslag is geen bijstand meer, maar een aparte inkomensvoorziening. Hij is dus ook vrij besteedbaar. 

0297-291616

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

 Voorwaarden

De belanghebbende moet aan een aantal voorwaarden voldoen voor toekenning van de studietoeslag (artikel 36b Participatiewet): 

De voorwaarden zijn:

  • Als direct gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat zijn naast de studie inkomsten te verwerven;
  • Studiefinanciering ontvangen op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of een tegemoetkoming krijgen op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS); Beschikking Duo is noodzakelijk
  • Geen recht hebben op een uitkering op grond van de Wajong.

Bij het besluit over het verlenen van een studietoeslag moet het college de omstandigheden van belanghebbende in aanmerking nemen.

Geen vermogens- en inkomensgrens
Voor het recht op studietoeslag bestaat geen vermogensgrens meer. Dit in tegenstelling tot de oude individuele studietoeslag geldt.
Ook staat inkomen in principe niet in de weg aan het recht op studietoeslag. 
Denk bijvoorbeeld aan inkomsten uit een uitkering. Wel relevant kan zijn dat iemand inkomen uit loondienst of als zelfstandige heeft. Niet zozeer vanwege dat inkomen. De studietoeslag kent namelijk geen inkomstenkorting. Maar wel in verband met het oordeel of belanghebbende structureel niet in staat zijn naast de studie inkomsten te verwerven. Door het inkomen uit arbeid of loondienst blijkt dat belanghebbende dit wel kan. 

Geen leeftijdsgrens
Voor het recht op studietoeslag bestaat geen leeftijdsgrens. Dit in tegenstelling tot de oude individuele studietoeslag. Wel zijn er indirecte leeftijdsgrenzen omdat nu eenmaal studiefinanciering of een tegemoetkoming hoofdstuk 4 WTOS moet worden ontvangen. Dit betekent dat minderjarigen recht op studietoeslag kunnen hebben.

Kosten en vergoeding

Duur
De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats zolang er aan de voorwaarden van artikel 36b Participatiewet wordt voldaan. Er geldt dus geen termijn voor het toekennen van de studietoeslag. 

Bedragen 2022:

Leeftijd in jarenVerhouding jeugd WML
t.o.v regulier WML
Netto bedragen
studietoeslag per
maand
21 en ouder100%€ 302,79
2080%€ 242,23
1960%€ 181,67
1850%€ 151,40
1739,5%€ 119,60
1634,5%€ 104,46
1530,0%€ 90,84

Aanvraag procedure

Zo vraagt u de bijzondere bijstand aan bij de gemeente:
(let op formulier is verouderd er gaat nog een nieuwe komen.)
vermogen hoeft niet te worden ingevuld. medische verklaring hoeft niet te worden meegestuurd.

  • Vul het aanvraagformulier in (tevens verkrijgbaar bij het Servicepunt)
  • Stuur het formulier met de bewijsstukken die nodig zijn op

Of 

Het formulier kan eventueel met hulp van het Servicepunt of de medewerkers van het Geldpunt worden ingevuld of digitaal  aangevraagd.