Financiële tegemoetkoming: Individuele Studietoeslag (IST)

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als u een beperking hebt is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien heeft u recht op individuele studietoeslag.

Bent u 18 jaar of ouder en volgt u een opleiding? Maar kunt u door een beperking niet het minimumloon verdienen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een individuele studietoeslag. 

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Ook maakt het uit of u wel of geen bijstandsuitkering hebt. Verzamel in ieder geval de volgende documenten voordat u een aanvraag doet:

• gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld de laatste bankafschriften van alle rekeningen

• als u geen bijstandsuitkering hebt: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties

• bewijs van studiefinanciering of bijdrage van WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) • medische verklaring waaruit blijkt dat u niet of slechts gedeeltelijk in staat bent het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen

Voor hulp bij de aanvraag van IST kunt u terecht bij het Geldpunt. Het Geldpunt bevindt zich in De Trekvogel, Karekiet 49, te Mijdrecht en is elke maandag geopend van 13:30 - 15:30. 

 

De individuele studietoeslag kan worden aangevraagd als de inwoner een opleiding volgt, ouder is dan achttien jaar en door een beperking niet het minimumloon kan verdienen.

0297-291616

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

 U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U bent 18 jaar of ouder;

• U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);

• U heeft een medische verklaring waaruit blijkt dat u niet of slechts gedeeltelijk in staat bent het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen.

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Ook maakt het uit of u wel of geen bijstandsuitkering hebt. Verzamel in ieder geval de volgende documenten voordat u een aanvraag doet:

• gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld de laatste bankafschriften van alle rekeningen

• als u geen bijstandsuitkering hebt: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties

• bewijs van studiefinanciering of bijdrage van WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) 

• medische verklaring waaruit blijkt dat u niet of slechts gedeeltelijk in staat bent het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen

 

Aanvraag procedure

Zo vraagt u de bijzondere bijstand aan bij de gemeente:

  • Vul het aanvraagformulier in (tevens verkrijgbaar bij het Servicepunt)
  • Stuur het formulier met de bewijsstukken die nodig zijn op

Of 

Het formulier kan eventueel met hulp van het Servicepunt of de medewerkers van het Geldpunt worden ingevuld of digitaal  aangevraagd.