Fonds: Stichting Kinderfondsen Nederland

Stichting Kinderfondsen Nederland laat kinderen onder de armoedegrens, kinderen met een beperking en kinderen met een chronische ziekte weer meedoen in de maatschappij. Hiervoor werken wij met drie pijlers: school, sport en vrije tijd. Bij elke pijler organiseren wij activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van een kind. Dit is mogelijk dankzij de hulp van bedrijven en particulieren.

Voor meer fondsen zie regeling (niet ingelogde versie)
Voor meer fondsen zie regeling (ingelogde versie)

geen specifieke contactpersoon

085–8000424

 info@kinderfondsennederland.nl

Ga naar de website...