Gemeente: compensatie energiekosten 2022

Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Hebt u een laag inkomen? U ontvangt dan misschien een bedrag van € 800 voor hoge energiekosten. Met dit extra geld kunt u een deel van de gestegen energiekosten betalen.

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. U krijgt te maken met nieuwe hoge prijzen als uw energiecontract afloopt of als u een variabel tarief heeft.  Daarom besloot het kabinet in december 2021 dat er een bedrag van € 200 komt voor mensen met een laag inkomen. In maart 2022 besloot het kabinet dit bedrag te verhogen tot € 800. Dit bedrag geldt per huishouden.

Per 1 juli 2022 verlaagt de Rijksoverheid de energiebelasting. Huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het minimum) ontvangen een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag. Wij doen ons best om dit zo snel mogelijk te regelen. 

Wie krijgt de energietoeslag automatisch?
In de volgende situaties krijgt u het bedrag van 800 euro automatisch in twee termijnen op uw rekening in mei 2022 en in september 2022:

  • U heeft een bijstandsuitkering.
  • U heeft een Bbz-uitkering.
  • U heeft een IOAW- of IOAZ-uitkering
  • U heeft een collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente
  • U ontvangt een individuele inkomenstoeslag.
  • U ontvangt een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank

Voor inwoners die Aio ontvangen geldt dat we het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken nadat we de gegevens van de SVB hebben ontvangen.

Zelf energietoeslag aanvragen
Heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u zelf een aanvraag doen. Het digitale aanvraagformulier kunt u vanaf 15 mei 2022 vinden op de website van de gemeente. Daar leest u ook de voorwaarden en uitleg over het inkomen.

U hoeft bij uw aanvraag geen bewijs mee te sturen dat uw energiekosten zijn gestegen. 

Als u in aanmerking komt voor de energietoeslag heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van de toeslagen die u ontvangt, bijvoorbeeld de huurslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Voor inwoners met een laag inkomen komt er na de zomer een extra energietoeslag van 500 euro. Dit bedrag komt bovenop de eerdere toeslag van 800 euro. Het totaalbedrag is dus € 1.300,-. Heeft u al een aanvraag ingediend, of heeft u de energietoeslag al uitgekeerd gekregen, dan hoeft u niets te doen. U krijgt de extra energietoeslag automatisch uitbetaald. Wanneer dit gaat gebeuren wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente.

Energiebesparen
Wilt u besparen op uw energiekosten en bijdragen aan een beter klimaat? Kijk dan op https://energieke-rondeveners.nl/ voor tips en meer informatie; Vraag een gratis warmtescan en adviesgesprek aan of stel uw vragen aan de energiecoach op een van de locaties van het energieloket. 

Geldzorgen
Heeft u geldproblemen of maakt u zich zorgen over geld? Neem dan contact op met het Geldpunt. Het Geldpunt is gevestigd in de Trekvogel, Karekiet 49 Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297 587600. Voor meer informatie klik hier  

zie voor meer informatie de website van de gemeente, klik hier.

Toelatingsvoorwaarden

Gezinsinkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Is uw energierekening hoog en komt u in betalingsproblemen dan is er nog de mogelijkheid om bijzonder bijstand aan te vragen.
zie werkproces: bijzondere bijstand

Kosten en vergoeding

 De energietoeslag wordt overgemaakt op 1 rekening van het huishouden en wordt niet gesplitst met de kostendeler. 

Aanvraag procedure

Digitaal via de website van de gemeente.
Vanaf 15 mei 2022 aan te vragen. Klik hier