Gemeente DRV: compensatie energiekosten 2023

2023: Energietoeslag kan niet meer aangevraagd worden.

2024: voor kalenderjaar 2024 kan GEEN Energietoeslag worden aangevraagd.

 

 

Energietoeslag 2023
Inwoners met een laag inkomen kunnen geconfronteerd worden met lastige gevolgen van de steeds hoger wordende energiekosten. Om deze inwoners financieel te helpen is er een Energietoeslag beschikbaar. Elke gemeente heeft hiervoor zijn eigen regeling, informeer bij uw eigen gemeente naar de voorwaarden en aanvraagprocedure.

Inwoners uit gemeente De Ronde Venen kunnen de Energietoeslag voor 2023 per 1 november 2023 aanvragen, tot uiterlijk 29 februari 2024. Er wordt maximaal €1300 toegekend aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen lager of gelijk aan 120% van de geldende bijstandsnorm. 

 


 

De Energietoeslag wordt gegeven aan/kan aangevraagd worden door inwoners van De Ronde Venen waarvan het inkomen lager of gelijk is aan 120% van de geldende bijstandsnorm.

Energietoeslag kan NIET aangevraagd worden door inwoners die:

 • Niet in De Ronde Venen wonen
 • in een inrichting verblijven
 • jonger zijn dan 21 jaar
 • jonger zijn dan 30 jaar en studiefinanciering ontvangen op grond van de Wet studiefinanciering 2000
 • dak- en thuisloos zijn
 • al eerder in een andere gemeente een aanvraag in 2023 hebben gedaan en gekregen.

Verdere tips bij hoge energiekosten:

Energiebesparen
Wilt u besparen op uw energiekosten en bijdragen aan een beter klimaat? Kijk dan op https://energieke-rondeveners.nl/ voor tips en meer informatie; Vraag een gratis warmtescan en adviesgesprek aan of stel uw vragen aan de energiecoach op een van de locaties van het energieloket. 

Geldzorgen
Heeft u geldproblemen of maakt u zich zorgen over geld? Neem dan contact op met het Geldpunt. Het Geldpunt is gevestigd in de Trekvogel, Karekiet 49 Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297 587600. Voor meer informatie klik hier  

Bespaar op jouw energiekosten! 

Wat kun je doen om je kosten voor gas en elektra toch zo laag mogelijk te houden? Op de vergelijkingssite www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie geeft Gezondverzekerd.nl - Goedkope energie tips en informatie om jouw energiekosten te verlagen. Maar je vindt hier ook informatie over jouw energiecontract. Is deze nog het meest voordelig? Of is het verstandig om over te stappen? Gezondverzekerd.nl - Goedkope energie geeft je persoonlijk advies! 

Voordelen van Goedkope energie
Gezondverzekerd.nl - Goedkope energie biedt samen met een aantal energieleveranciers goedkopere energiecontracten. Een uniek aanbod tegen de laagste prijzen. Stap je over via www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie, dan krijg je de volgende voordelen: 

 • Je betaalt nooit borg en wordt altijd direct geaccepteerd.
 • Je ontvangt de goedkoopste prijs per aanbieder. We hebben speciale afspraken gemaakt met deze energieleveranciers.
 • De eventuele overstapboete staat binnen een week op je rekening. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 • Je krijgt altijd groene energie.

Wel of niet overstappen
Overstappen is niet altijd nodig. Heb je bijvoorbeeld een vast energiecontract? Dan is de kans groot dat overstappen niet voordeliger is. Voor een variabel contract kan dat wel zo zijn. Goedkope energie helpt je met het beste advies voor jouw situatie.  

Online gesprek
Ook kun je je aanmelden voor een online gesprek met een energiecoach. Onze energiecoach helpt je tijdens een telefoongesprek of via de chat. Samen kijken jullie hoe je kunt besparen op jouw energiekosten en of je wel of niet moet overstappen. Ga dus naar www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie en kijk hoe jij het beste kunt besparen op jouw energiekosten. Heb je nog vragen? Bel dan naar 085 303 5389. 

Tijdelijk Noodfonds Energie:
Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een initiatief van de energiemaatschappijen en wordt toegekend aan inwoners met een laag inkomen die meer dan 8% van hun brut inkomen aan energiekosten betalen. Voor meer info zie de website
Wie: bruto inkomen (inclusief vakantiegeld) per maand tot 200% van bijstandsniveau; alleenstaand tot €3200, samenwonend tot €4480 (=inkomen van alle gezinsleden boven 23 jaar).
Wat is er nodig voor de aanvraag:
- mailadres en telefoonnummer van de aanvrager
- DigID van alle inwoners boven 23 jaar
- SMS controle
- gegevens energienota (werkelijke termijnbedrag) en energiecontract (contract moet op dezelfde naam staan als de aanvrager)
 

 sociaaldomein@derondevenen.nl

Ga naar de website...


Beleidsregels DRV Energietoeslag 2023

Toelatingsvoorwaarden

U kunt Energietoeslag krijgen/aanvragen bij een gezinsinkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het vermogen en de hoogte van de energierekening worden niet getoetst.

Gemeente De Ronde Venen verstrekt automatisch Energietoeslag 2023 aan inwoners met een inkomen uit:

 • algemene bijstandsuitkering, BBZ 2004, IOAW, IOAZ of bijzondere bijstand (collectieve zorgverzekering, individuele inkomenstoeslag of een nadere periodieke bijzondere bijstand).
 • aanvullende bijstand van de SVB op grond van artikel 47a.
 • statushouders in De Ronde Venen krijgen de Energietoeslag naar rato; berekend vanaf het moment dat ze in DRV zijn komen wonen.

Inwoners die geen van bovenstaande uitkeringen ontvangen kunnen een individuele aanvraag indienen. Zie 'aanvraag procedure'.

Studenten met een beurs via DUO kunnen in sommige gevallen ook een automatische tegemoetkoming in de energiekosten ontvangen. Voor meer info zie www.duo.nl

2024: gemeente heeft laten weten dat er geen Energietoeslag 2024 regeling gaat komen. Geen Energietoeslag 2024. 

Kosten en vergoeding

Inwoners die automatisch de Energietoeslag ontvangen, ontvangen deze in 2 delen: €800 in november 2023 en €500 in februari 2024. 

Inwoners die zelf de Energietoeslag aanvragen en toegekend krijgen, krijgen deze €1300,- in één keer.

Per huishouden wordt slechts 1 maal Energietoeslag verstrekt.

De energietoeslag wordt overgemaakt op 1 rekening van het huishouden en wordt niet gesplitst met de kostendeler. 

Aanvraag procedure

Indien u Energietoeslag wilt ontvangen maar deze niet automatisch krijgt, kunt u deze zelf online aanvragen via de website van de gemeente, van 1 november 2023 t/m 29 februari 2024. Peildatum voor deze individuele aanvragen is 1 november 2023: uw inkomen per die datum geldt, niet het (lagere) inkomen van eerder dit jaar.

Digitaal aanvragen via de website van de gemeente. U kunt maximaal 6 bijlagen toevoegen. Om deze aanvraag te doen heeft u nodig:

 • Een DigID
 • kopie ID-bewijs van uzelf en evt. partner
 • Bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden van uzelf en evt. uw partner:
  • loon (bij wisselend loon alle loonstroken),
  • uitkering,
  • pensioen (3 maandspecificaties of jaarspecificatie),
  • alimentatie. Aangevuld met de meest recente specificatie/echtscheidingsconvenant/ouderschapsplan e.d.
  • Heeft u of uw partner een eigen onderneming? Dan moet u een overzicht van de boekhouding van de afgelopen 3 maanden bijvoegen.
 • noteer het bankrekeningnummer waar de energietoeslag op gestort moet worden
 • eventuele andere bewijssstukken waaruit blijkt dat u energietoeslag nodig heeft.

Na maximaal 8 weken krijgt u van de gemeente antwoord of uw aanvraag is goed- of afgekeurd.

Indien u geen DigID heeft kunt u deze aanvragen op www.digid.nl. Vraag hierbij eventueel hulp van uw netwerk. Daarnaast kan ook de bibliotheek u helpen met de aanvraag van DigID. Hiervoor kunt u naar het inloop spreekuur in de bibliotheek Mijdrecht, elke maandag 10.30-12.30 uur. Of bel 029728 14 76. Zie website.

De aanvraag Energietoeslag 2023 is niet ingewikkeld (eenvoudiger dan vorig jaar). U kunt dit zelf, of met hulp van iemand uit uw netwerk, online aanvragen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het Servicepunt, dan zoeken we samen naar een oplossing: 0297-587600 (ma t/m do 9.00-16.00u en vr 9.00-13.00u).