Gilde - Coach4You

Voor sommige kinderen is de overstap van de basisschool naar de middelbare school een zware opgave. Voor deze kinderen bestaat ‘een steuntje in de rug’ in de vorm van een persoonlijke coach. Deze coach komt gedurende 18 maanden (tot de kerstvakantie in het tweede middelbare schooljaar) eens per week bij de leerling thuis en helpt hem/haar te wennen aan de nieuwe school, het bijhouden van de agenda, het plannen van het huiswerk, het zelfstandig werken en het voorbereiden van allerlei zaken. En natuurlijk antwoord geven op allerlei vragen die een brugklasser heeft in de eerste tijd en hoe om te gaan met bijzondere omstandigheden. Kortom, de coach richt zich in het geheel op de succesvolle integratie van de leerling in het middelbaar onderwijs.

Gilde De Ronde Venen beschikt over een netwerk van gekwalificeerde coaches, die op hun beurt met een behoorlijke coachtraining, gericht op dit project, hebben gevolgd. Uiteraard worden deze coaches op hun beurt ook weer begeleid en ondersteund met opleidingen en intervisie- en expertbijeenkomsten. Meer informatie over het project en de achtergronden kunt u vinden op de website www.coach4you.org of download de Coach4You folder.

0297-230280

 info@gildedrv.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

De leerkracht van groep 8 van de basisschool kan goed inschatten welke leerlingen gebaat zijn bij wat hulp in de stap naar het wat afstandelijker onderwijs op de middelbare school. Vandaar dat de aanmelding van deze leerlingen uitsluitend via de leerkrachten van groep 8 plaats kan vinden.

Kosten en vergoeding

Kosteloos

Aanvraag procedure

De inschrijvingen (door de leerkrachten van groep 8) voor het volgende schooljaar kunnen vanaf 1 november van het voorafgaande schooljaar worden gedaan.

Aanmelden als vrijwilliger of als hulpvrager vul het contactformulier in.