Gilde - De Jongeren Coach

Vrijwilligers bij Gilde willen een bijdrage leveren aan het toekomstperspectief van jongeren tussen de 13 en 23 jaar, voor wie:

  • een goede toekomst niet vanzelfsprekend is;
  • een keuze voor studie of een baan lastig is;
  • de studie in het gedrang dreigt te komen, door welke oorzaak dan ook;
  • de baan in het gedrang dreigt te komen, door welke oorzaak dan ook.

Met andere woorden: alles wat er voor zorgt dat iemand niet in een standaard riedeltje meeloopt.

De Jongerencoach wil jongeren die de verbinding met onderwijs of werk dreigen te verliezen, koppelen aan een persoonlijke coach die hen helpt om hun situatie te verbeteren door hun talenten en capaciteiten te ontdekken en benutten. Dit heeft niet alleen een positief effect op de jongeren zelf, maar ook op de samenleving en op de maatschappelijke betrokkenheid van de coaches.

Met het tekenen van een coachcontract, spreken coach en jongere (coachee) de intentie uit om gedurende drie tot twaalf maanden doelgericht samen te werken en het traject tot een succesvol einde te brengen. In de eerste fase van de samenwerking stellen zij bovendien een plan op, waarin zij afspreken hoe zij de in het coachcontract genoemde doelen gaan realiseren.

 

Na aanmelding zal een coordinator van dit project contact opnemen. Er zal een afspraak worden gemaakt voor een intake. 
Op het moment dat een jongere binnen dit coachproject past, zal er op zoek worden gegaan naar een coach. 
De jongere zal met de coach doelstellingen formuleren en in een contract vastleggen. 
Binnen de coaching periode zal worden gewerkt aan het behalen van deze doelstellingen.

Er wordt één keer per week thuis of op locatie afgesproken.

Coaches kunnen als rolmodel gaan dienen.

De coaches zijn veelal werkzaam in het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties (of geweest) en hebben een grote betrokkenheid bij deze doelgroep.

Alle coaches hebben een verklaring voor goed gedrag.

0297-230280

 info@gildedrv.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Voor iedere jongeren tussen de 13 en 23 jaar (deze leeftijdseis is flexibel).

Indien de hulpvrager in een hulptraject zit, kan Gilde niet worden ingezet voor begeleiding.

Kosten en vergoeding

Kosteloos

Aanvraag procedure

Aanmelden als vrijwilliger of als hulpvrager vul het contactformulier in.